Markkinointi, myynti ja asiakkuus

Jari Laakkio Caudillo Oy.stä on tämän osa-alueen asiantuntija

Jari Laakkio Caudillo Oy


[email protected]
[email protected] 
+358 (0) 500 780 070


Lataa tarkempi YK – Markkinointiviestinnän ja myynnin kehittämispalvelut 2021 02

Strategiatyö  
  Nykytilanteen kuva
  Strategian rakentaminen
  Asiakas- sekä tuote- ja palveluryhmittelyt
  Markkinoiden ja kilpailun tilannekuvan rakentaminen
  Tavoitteet ja niiden mittarit
Viestintä    
  Asiakaskohderyhmien määrittely 
  Mediakanavien valinta
  Viestinnän suunnittelu helpoksi ja toimivaksi malliksi
  Tunnettavuuden suunnittelu rakentaminen
  Kiinnostavuuden suunnittelu ja rakentaminen
  Löydettävyyden suunnittelu ja rakentaminen
Markkinointi  
  Huomionarvon suunnittelu ja rakentaminen
  Mielenkiinnon lisäämisen suunnittelu ja rakentaminen
  Aktivointien suunnittelu ja rakentaminen
  Kilpailija-analyysi (markkinointi/talous)
  Vuosikello
  Google-markkinointi
  SOME-markkinointi
Myynti    
  Strategia myyntitavoitteen aika- ja tuoteryhmätasolle  
  Yrityksen oman myyntimallien suunnittelu ja rakentaminen
  Myyntisiilo
    *  Markkinointiviestinnän suunnitelma ja siilo  
    *  Myynnin suunnitelma ja siilo  
Asiakkuudet  
  Asiakassegmentointi
  Uusasiakashankinnan suunnittelu
  Myyntiä tehostava asiakashallintajärjestelmän käyttöönotto (CRM) – Linkki
  Uusasiakashankinnan liidilistojen rakentaminen ja CRM:n siirto
   
Digitaaliset toiminnot
  Digitaalisten työkalujen höytyjen kartoitus
     
Mittaaminen ja raportointi
  Mediakanavakohtaiset mittarit
  Viestinnän vaikuttavuuden seuranta