Antti-Teollisuus Oy 2 -17

www.antti-teollisuus.fi

Koskentie 89, 25340 Kanunki (Salo)

Yrityksen toiminnan kuvaus:

Antti-Teollisuus suunnittelee, myy ja valmistaa viljankäsittelylaitteita maataloudelle, sekä paloluokiteltuja sisustus ja hyttiovia meriteollisuuteen.

  • – Liikevaihto: 20 M€
    – Henkilöstö: 130
  • Omistus: perheyritys

Yrityksen kehittämistarve:
– 
Yrityksen tuotanto kasvaa ja asiakkaiden vaatimukset kovenevat. Tuotannolta vaaditaan jatkuvaa kilpailukyvyn parantamista menetelmiä sekä prosesseja kehittämällä

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– 
Tuotannon lean menetelmäkehitys, vakiointi, työntutkimukset tms ja ongelman ratkaisu. Uusien tuotantoratkaisujen ja menetelmien rakentaminen ja käyttöönotto.

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– Oppia talon toimintamallit ja tuotteisto. Oppia menetelmäkehityksen menetelmät. Aloittaa toiminnan kehittäminen yhteistyössä muun organisaation kanssa.

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– Osaaminen ja kyky kehittää toimintaa ja viedä kehityskohteet käytännön työhön

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:
Työkokemus:                                   Kokemusta leanista, menetelmien kehittämisestä, tuotannosta, laadunhallinnasta sekä tuotannon ohjauksesta arvostetaan.
Koulutus:                                           teknillinen
Kielitaito & ATK taidot:                  Englanti, muu kielitaito eduksi
Persoona:                                           Järjestelmällisyys, sosiaaliset taidot, ja rohkeus, luotettavuus
.