Forteam Oy -17

www.forteam.fi
Traileritie 1,  24910 Halikko as

Yhteyshenkilö:

Yrityksen toiminnan kuvaus:

Puu- ja metalliteollisuuden terien huolto, valmistus ja myynti

– Liikevaihto:    0,6 M€
– Henkilöstö:    5
– Omistus: Pelander, Leminen, Mattila

Yrityksen kehittämistarve:
– Uusasiakashankinta ja palveluiden kehittäminen lisämyyntiä tuottamaan.
– Tulevaa eläköitymistä ennakoiden, myynnin kasvua ja asiakaskunnan laajentaminen

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– Myyntihenkilö joka osallistuu myös pk-yrityksen muihin tehtäviin

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– Ottaa 30 v. kokemuksen omaavalta henkilöltä ns. ”hiljainen tieto” haltuun, kehittää myyntiä

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:

Koulutus:

Kielitaito & ATK taidot:

Persoona:
– aktiivinen, oma-aloitteinen, sosiaalinen