Noratel Oy

www.noratel.comNoratel-logo
Kiertokatu 5, 24100 Salo
Yhteyshenkilö: Sami Jokinen, 02 777 2800, [email protected]

Yrityksen toiminnan kuvaus:
– Liikevaihto: 8 m€
– Henkilöstömäärä: 48 (Suomi)

Valmistaa muuntajia ja kuristimia teollisuudelle

Yrityksen kehittämistarve:
– Tuotannon kehittäminen LEAN 5S 2/3 eri yksikössä

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– työnjohtaja ja tuotantokapsiteetin parantaja ja optimoija

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– leanin perusperiaatteiden soveltaminen käytäntöön
– omine työntekijöiden aktivointi ja kehittämisen käynnistäminen

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus: – tuotanto-osaamista; enemmän tekijä kuin teoreetikko
– esimiehenä toimiminen
– LEAN perusideoiden tuntemus

Koulutus: insinööri eduksi, sähkötekniikan tuntemus eduksi

Kielitaito & ATK taidot: SU ja EN (EN konsernikieli)

Persoona: yhteistyökykyinen, sosiaalinen, pelisilmää, arjen tekijä