ELY:n tukemat yritysten Kehittämispalvelut

 

Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointipalveluja, joiden avulla voit kehittää yritystäsi helposti ja nopeasti. Saat yrityksesi avuksi kokeneen liikkeenjohdon asiantuntijan tai kehität liiketoimintaosaamistasi huippukouluttajien kanssa kohtuullisin kustannuksin.

Yritysten kehittämispalvelut koostuvat Analyysi, Konsultointi- ja Koulutuspalveluista.

Palvelujen hakeminen on helppoa. Saat päätöksen tavallisesti noin viikossa hakemuksesi saapumisesta.

Palvelu on myös edullista yritykselle, sillä yhden konsultointipäivän hinta on 325,00 € (alv 0%) ja ELY maksaa loput.
Konsultointipäiviä voi saada kerralla 2-4 päivää ja maksimissaan 15 päivää 3 vuoden aikana.

Yrityskatsastuksen asiantuntijat tarjoavat seuraavia palveluita:

2. Johtamisjärjestelmät ja vastuullisuus

Hannu Salminen AO-Projektit Oy.stä on tämän osa-alueen asiantuntija

Hannu Salminen AO Projektit

 

[email protected]
[email protected]
+358 (0) 400 787 323

 

Pitkäaikaista ja monipuolista kokemustani hyödyntäen olen tuotteistanut alla olevat Avaimet käteen -palvelukokonaisuudet. Nämä palvelukokonaisuudet ovat pk-yritykselle turvallinen vaihtoehto asiantuntijapalveluiden hankkimiseen, koska ne ovat käytännön työn kautta rakennettu ja hiottu asiakaslähtöisiksi ja toimiviksi.

Tutustu järjestelmän rakentamisen palveluun tästä <tästä sanaan linkki ao. sivuun>

Tutustu vastuullisuuden kehittämisen palveluun tästä <tästä sanaan linkki ao. sivuun>

Tämä tarkoittaa myös kustannustehokasta toteutusta aikaa ja rahaa säästäen – ELYn tuella tai ilman.

Strategian ja prosessien kehittäminen:   Yritysten strategiatyössä olen ollut rakentamassa toimintaympäristöanalyyseja, luennoinut megatrendien muutoksista ja merkityksestä, sidosryhmien vaatimuksista ja niiden huomioinnista, tehnyt riskianalyysejä ja pitänyt strategiatyöpajoja.

Keskeinen osa toiminnan kehittämistä ja tehostamista on yrityksen prosessien määrittäminen, kuvaaminen, mittaaminen ja kehittäminen sekä edellä mainittuihin liittyvä henkilöstön koulutus.

Asiakas- ja muut sidosryhmätyytyväisyystutkimukset sekä asiakastyytyväisyyden mittaaminen onnistuvat niin osana yrityksen prosessien rakentamista kuin erillisenä palveluna.

Laatujärjestelmät:   Palvelupakettiin voi kuulua laatujärjestelmien rakentaminen, auditoinnit sekä uudistaminen ISO 9001:2015 standardin mukaisesti (n. 300 yritysasiakasta vuodesta 1996). Joko ns. puhtaalta pöydältä tai hyödyntäen jo aiemmin tehtyä työtä.

Osana laatujärjestelmien kehittämistyötä olen rakentanut menettelytapoja toiminnan ja laadun mittaamiseen sekä seurantaan, mittaustulosten analysointiin ja hyödyntämiseen sekä korjaavien toimenpiteiden prosesseja.

Ympäristöjärjestelmät:   Apua löytyy ympäristöjärjestelmien rakentamiseen ja auditointeihin mukaan lukien ympäristönäkökohtien määrittäminen ja kehittäminen ISO 14001:2015 -standardin vaatimusten mukaisesti (n. 60 yritysasiakasta vuodesta 1996).

Ympäristöjärjestelmien rakentamisen lisäksi avustan yrityksiä myös ympäristö- ja turvallisuuslainsäädännön vaatimusten tunnistamisessa ja hallinnassa.

Ympäristöasioiden hallintaan liittyy läheisesti myös lisääntyvien vastuullisuusvaateiden hallinta eli uusimpana lisänä palvelutarjontaan on tullut…

Yrityksen vastuullisuuden hallinta:   Yritystoiminnan vastuullisuuden kehittämisessä palveluihini kuuluvat hiilijalanjälkilaskennat, toiminnan ympäristövaikutusten kartoitukset, toimittajaverkoston vastuullisen toiminnan arvioinnit sekä vastuullisuusraportoinnin rakentaminen.

Työturvallisuusjärjestelmät:   Vuodesta 2016 lähtien eli vähän ennakoiden olen konsultoinut ISO 45001:2018 -standardin mukaisten työturvallisuusjärjestelmien rakentamista sekä auditoinut näitä järjestelmiä.

Minulta löytyvät osaaminen ja työkalut työturvallisuusjärjestelmien edellyttämien riski- ja vaaranarviointien toteuttamiseen.

Energiatehokkuusjärjestelmät:   Olen kouluttanut ja auditoinut sekä pk-yritysten että suuryritysten ISO 50001:2018 -pohjaisia energiatehokkuusjärjestelmiä. Myös ETJ+ vaatimusten mukainen energiatehokkuusjärjestelmäkonsultointi on tuttua työtä.

Erityistoimialana olen kahdeksan vuoden ajan toiminut isännöintiyritysten auktorisoijana eli toiminnan kehittäminen ISA-kriteerien mukaisesti on minulle hyvin tuttua (n. 120 auktorisoitua yritystä).

Avustamme ELY:n tukirahoituksen hakemisessa. Lue lisää! Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!

 

3. Markkinointi, myynti ja asiakkuus

Jari Laakkio Caudillo Oy:stä (perustettu 1994) on tämän osa-alueen asiantuntija

Jari Laakkio Caudillo Oy


[email protected]
[email protected] 
+358 (0) 500 780 070

 

Strategiatyö: Nykytilanteen kuva, Strategian rakentaminen, Asiakas- sekä tuote- ja palveluryhmittelyt, Markkinoiden ja kilpailun tilannekuvan rakentaminen, Tavoitteet ja niiden mittarit, Megatrendit ja niiden vaikutukset

Viestintä: Asiakaskohderyhmien määrittely, Mediakanavien valinta, Viestinnän suunnittelu helpoksi ja toimivaksi malliksi,  Tunnettavuuden suunnittelu ja rakentaminen, Kiinnostavuuden suunnittelu ja rakentaminen, Löydettävyyden suunnittelu ja rakentaminen.

Markkinointi: Huomionarvon suunnittelu ja rakentaminen, Mielenkiinnon lisäämisen suunnittelu ja rakentaminen, Aktivointien suunnittelu ja rakentaminen, Kilpailija-analyysi (markkinointi/talous), Vuosikello, Google-markkinointi, SOME-markkinointi.

Myynti: Strategia myyntitavoitteen aika- ja tuoteryhmätasolle, Yrityksen oman myyntimallien suunnittelu ja rakentaminen, Myyntisiilot: a) Markkinointiviestinnän suunnitelma ja siilo sekä b) Myynnin suunnitelma ja siilo.

Asiakkuudet: Asiakassegmentointi, Uusasiakashankinnan suunnittelu, Myyntiä tehostava asiakashallintajärjestelmän käyttöönotto (CRM), Uusasiakashankinnan liidilistojen rakentaminen ja CRM:n siirto.

Digitaaliset toiminnot: Digitaalisten työkalujen höytyjen kartoitus,

Mittaaminen ja raportointi: Mediakanavakohtaiset mittarit, Markkinointi-Viestinnän mittarit, Myyntiputken mittarointi

Tyypillisimpiä tuloksellisia esimerkkejä ovat:

Manutec Oy (ent. It-Line Manufacturing Oy sopimusvalmistus) vuodesta 2017 alkaen tehtävinä mm.
   – Markkinointiviestinnän kääntäminen omasta tuote- ja palvelulähtöisyydestä asiakkaan tarvelähtöiseen ryhmittelyyn
   – Markkinointi-Viestintä-Myynti eli MVM-siilon tehostaminen 
   – Seurauksena tarjouspyyntöjen ”liian” suuri määrä, jonka esikäsittelyä kehitettiin parempien liidien löytymiseksi.
   – Lisäksi olemme olleet rekrykouluttamassa yritykselle useita avainhenkilöitä: projektipäälliköitä, ostajia ym.
   – Yritys on kasvanut voimakkaasti ja valittu 07/2021 Kauppalehden Suomen 100 voimakkaimmin kasvavan yrityksen listalle. 
   Lisätietoja: liiketoimintajohtaja Kirsi Junnilainen, www.manutec.fi Finder https://bit.ly/3lPuCEn, SSS https://bit.ly/3EDwZTr

Toinen tyypillinen kehittäminen on Markkinointi-Viestintä-Myynti- eli MVM-putken tehostaminen:
   – Asiakasryhmien tarkempi ryhmittely ja niiden tarpeiden määrittely
   – Sopivien uusasiakasryhmien määrittely ja hankinta
   – MVM-tehokkaan Asiakashallintajärjestelmän (CRM) käyttöön otto
   – Suosittelemme PipeDrive-asiakashallintajärjestelmää
 Lue lisää 
   – Nykyinen asiakaskanta siirretään CRM:ään ja lisäksi haetaan esim. useiden satojen potentiaalisten b2b-uusasiakkaiden listaa
   – Tehokas MVM-markkinointiputken rakentaminen ja käyttöön otto
   – Tästä löytyy useita eri esimerkkiyrityksiä viimeisimpinä Marine Alutech Oy:n maahantuontiyhtiö Polar Diesel Oy, 
      Vaakkutech Oy, NPY-Machinery Oy ym. 

Ota yhteyttä, ja keskustellaan miten yrityksesi Markkinointi-Viestintä-Myynti prosessia voidaan kehittää mm. kasvattamalla uusasiakashankinnalla liidejäsi, tehostamalla hyvällä CRM:llä myyntitoimintaasi, sekä mittaamalla tuloksia.
Keskustallaan ja laaditaan suunnitelma jolla ELY lähtee rahoittamaan yritystoimintasi kehitystä.

Ota yhteyttä!

Lataa tarkempi YK – Markkinointiviestinnän ja myynnin kehittämispalvelut 2021 02