Vehasen Talot Oy -17

www.vehasen.fi
Sahantie 20, 25110 Kruusila (Salo)

Yhteyshenkilö:

Yrityksen toiminnan kuvaus:

Hirsitalotehdas, joka valmistaa kaiken kokoisia hirsirunkoisia rakennuksia.

– Liikevaihto:    0,9 M€
– Henkilöstö:    5
– Omistus: Metalliasennus Huuhka Oy, Aksof Holding Oy, Astum Capital Oy

Yrityksen kehittämistarve:
– 
Rakennusinsinööri rakennuslupa- ja rakennekuvien tekemiseen

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– Suunnittelutyö osana pientä tilaus- ja suunnitteluorganisaatiota

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– Oppia tuntemaan hirsitaloteollisuuden tuotteet ja tekniikat

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– Pystyy omatoimisesti tuottamaan hirsitalojen suunnitelmia

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:
– 1 – 5 vuotta suunnittelutyötä

Koulutus:
– Rakennusinsinööri, AMK

Kielitaito & ATK taidot:
– AutoCad, Office, Englanti Suomen lisäksi

Persoona: