Remoran Oy 18 myynti

Harventajankuja 3
24130 SALO

Yrityksen toiminnan kuvaus:
– Pasatel Oy:n omistama Start Up yritys. (www.pasatel.com)
– Henkilöstö 2;  Liikevaihto ensimmäinen tilikausi menossa 31.3.2019 asti

Uusiutuvan energiaa hyödyntävien sähköä tuottavien tuotteiden kehittäminen, valmistaminen ja myynti

Yrityksen kehittämistarve:
– Uuden yrityksen käynnistyminen ja kansainvälisille markkinoille etabloituminen

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– kansainvälinen myynti,
– myynnin käynnistäminen ja kehittäminen,
– it-järjestelmien luonti (CRM, ERP)
– kotisivujen luominen ml. logo ja web shop,
– myyntimateriaalin tekeminen ml. käyttöohjeet,
– markkinointitoimenpiteiden käynnistäminen (messut, erilliset myyntitilaisuudet, jne.),
– asiakkuuksien hankkiminen

Työntekijän muita toimenkuvia
– myyntibudjetin tekeminen ja seuranta ,
– yrityksen kannattavuudesta huolehtiminen

Esimerkkejä arjen työtehtävistä:
– Kontaktoi aktiivisesti asiakkaita, ylläpitää CRM:ää.

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– Yritykseen syntyy asiakaskunta (suorat asiakkaat, jakelijat, maahantuojat) ja toimivat  myyntirutiinit

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– Oppimisen ja käytännön näyttöjen kautta,
– Tavoitteiden saavuttamisen kautta

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:                                  Mielellään näyttöä tuloksekkaasta myyntityöstä
Koulutus:                                         Tekninen ja/tai kaupallinen koulutus
Kielitaito & ATK taidot:               englanti, etuna jo(t)ku näistä ruotsi, saksa, ranska, hyvät it-taidot
Persoona:                                        Avoin, hyvä kommunikoimaan, rohkea, tuloshakuinen, no smoking