Astrum Auto Oy

www.astrum.fi
Joensuunkatu 15, 24100 Salo

Yhteyshenkilö: Mikko Hägerström, [email protected]

Yrityksen toiminnan kuvaus:
– Tuotamme taloushallinnon palveluita samaan yritysryhmään kuuluville yrityksille Astrum Vene Oy, Kone Wuorio Oy
– Liikevaihto: 22 milj € (35 milj. €)
– Henkilöstömäärä: 52
– Omistus: Yksityisomisteinen
Astrum Auto on täyden palvelun autotalo, jonka toimipisteet sijaitsevat Salossa ja Forssassa. Astrum Auto tarjoaa asiakkailleen uusia autoja, käytettyjä autoja sekä huollon palveluita.
Astrum Vene on täyden palvelun venetalo, joka tarjoaa yhdessä Kone Wuorion kanssa uusia veneitä merkeiltä: Grandezza, Sargo, Arronet, Uttern, Quicksilver, Silver ja Terhi.

Yrityksen kehittämistarve:
– Taloushallinnon nykyisten järjestelmien kartoitus ja kuvaus sekä myynti- ja ostolaskuprosessin sähköistäminen

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– Projektivastaava

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– Muutostyön (sähköinen laskunkäsittely) läpivienti

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– Yrityksellä valmius myyntilaskujen lähetykseen ja ostolaskujen vastaanottamiseen

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:
– Kokemusta taloushallinnon prosesseista, ohjelmistoista sekä sähköisestä laskujenkäsittelystä (osto- ja myyntireskontra)

Koulutus:
– Vähintään opistotasoinen koulutus, koulutusta enemmän arvostamme kuitenkin kokemusta taloushallinnosta sekä muutosprojektien hallinnasta/ läpiviennistä.

Kielitaito & ATK taidot:

Persoona:
– Arvostamme hyviä sosiaalisia taitoja, positiivista ja yrittäjähenkistä asennetta sekä oma-aloitteista otetta työntekoon.
– Asioiden loppuunvieminen on sinulle tärkeää.