Jame-Shaft Oy #4 huoltoteknikko

 

www.jameshaft.fi
Kalkkitie 2, 24280 SALO

Yrityksen toiminnan kuvaus:
– Vakavarainen moderni koneistuksen, materiaalinhallinnan ja lämpökäsittelyn kasvuhakuinen osaajayritys. Asiakkaina suurelta osin kansainvälisiä alansa johtavia kone- ja laiteteollisuuden toimijoita.
– Liikevaihto 17,7 M€
– Henkilöstö: 83
– Omistus: Salolaisessa omistuksessa oleva yksityisten omistama Oy

Yrityksen kehittämistarve:
Kasvun myötä koneiden käyttöasteen kehittäminen ja tehostaminen.
– CNC-Työstökoneiden ja laitteiden huolto sekä korjaus.
– Kunnossapito liittyy oleellisesti toimenkuvaan CNC-työstökoneiden ja laitteinen pitämiseksi toimintakuntoisena.

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– 
Tavoitteet harjoittelun aikana:
– Sopeutuu huipputiimiin
– Sopeutuu ryhmän työmoraaliin
– Saa aikaan tuloksia joiden avulla tehostuminen selkeästi havainnollistuu
– Kartoittaa ja tekee selkeän toteuttamiskelpoisen suunnitelman jota lähdetään vaiheittain toteuttamaan

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– Sopeutuminen Jameshaftin tiimihenkeen ja kovaan työmoraaliin sopeutuva
– Toteuttamiskelpoinen suunnitelma jonka mukaan voidaan edetä
– Toteutettujen suunnitelman osien käyttöönotto yhteistyössä henkilöstön kanssa

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:
– Tekninen henkilö, jolla luontaista kiinnostusta tekniikkaa kohtaan:
     – elektroniikka
     – mekaniikka
     – hydrauliikka

Koulutus:
– sopiva ihminen tärkein, insinööri- tai muu tekninen koulutus eduksi
– tähän soveltuu teknisen koulutuksen saanut henkilö

Kielitaito & ATK taidot: Suomi, Englanti, Office 365 ympäristö hallussa

Persoona:
– kehityshaluinen, ottaa nämä ominaisuudet haltuun
– Jameshaftissa oma paikka otetaan haltuun ottamalla vastuuta