ValueSource Partners Oy

www.values.fi
Juha-Matti Alve, [email protected]

Yrityksen toiminnan kuvaus:
– Osto- ja hankintatoimen asiantuntija ja resursointipalvelun tuottaja.
– Liikevaihto:   1,2 m€
– Henkilöstömäärä:   n. 30
– Omistus:       3 omistajan Oy

Yrityksen kehittämistarve:
– Hallinnon digitalisoija ja kehittäjä joka järkeistää yrityksen hallinnon Office 365 -pohjaiseksi, sen koulutus ja nykyisten järjestelmien yhtenäistäminen tehokkaaksi intranetiksi.
– Sisäisen viestinnän kehittäminen sekä arjen rutiinien tehostaminen.
– Osallistuminen myös yrityksen viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseen.
– Myös webCRM -järjestelmien muutokset.

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– Hallintosihteeri sekä hallinnon ja viestinnän kehittäjä ja kouluttaja

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– Yrityksen sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen uudelle tasolle
– Henkilöstö- ja markkinointitoimintamallien kehittyminen digitaalisaation kautta tehokkaaksi

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– Yhtenäistymisen ja tuottavuuden kautta

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:
– 365 ympäristön tuntemus ehdoton, sisäisen viestinnän osaamista, aktiivinen ja oma-aloitteinen tiimityöskentelijä

Koulutus:
– kaupallinen koulutus eduksi, työssä opitut osaamiset lasketaan hyväksi

Kielitaito & ATK taidot:
– EN, ATK-perustaidot,
– 365 ympäristö, CRM- ja HRM-järjestelmien tuntemus eduksi, nettijulkaisujärjestelmien tuntemuskin eduksi

Persoona:
– huumorintajuinen, sosiaalinen, aktiivinen, hyvät vuorovaikutustaidot, tavoitteellinen ja itseohjautuva