Salomaan Konepaja Oy

Lairolantie 1, 24910 Halikko as
www.salomaankonepaja.fi

Yrityksen toiminnan kuvaus:
– Liikevaihto: 2,8 m€
– Henkilöstömäärä: 25
– Omistus: Salomaan perheyhtiö (osakeyhtiö) perustettu 1930
Teräskomponenttien ja teräsrakenteiden sopimusvalmistaja
Salomaan Konepaja on luotettava metallialan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa asiakkaalle kokonaispalvelukonseptin avaimet käteen periaatteella. Ydinosaamistamme on teräskomponenttien ja teräsrakenteiden valmistus, jota täydentävät mekaniikkasuunnittelupalvelumme ja logistiikkapalvelumme.

Yrityksen kehittämistarve:
– Tuotannon ja hallinnon sisäiset prosessit ja niiden kehittäminen
– Laatujärjestelmät
– Ympäristöasioiden hallintajärjsetelmän ISO 14001 kehittäminen
– Em. kehittäminen ja sen sisäänajo henkilöstölle esim. LEAN

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– Sisäsäisen toiminnan kehittäminen ja hankkeiden ja projektien hoitaminen

Tavoitteet harjoittelun aikana:

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– Toteuttaa onnistuneita projekteja

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus: kokemusta valmistavasta teollisuudesta, esimiesasemaasa toimiminen koetaan eduksi

Koulutus: teknillinen koulutus eduksi

Kielitaito & ATK taidot: EN, perus ATK

Persoona: oma-aloitteinen, tiimityöskentelijä, ryhmää aktivoiva