Salon Hallitilat Oy 18

Salon Hallitilat Oy (Hanke Finland Oy)
www.hankefinland.fi
Y-tunnus: 2040174-1
Peltotuentie 5, 25130 Muurla

Liikevaihto: 1,3 M€
Henkilöstömäärä: 1 (4)

Yrityksen toiminnan kuvaus:
Kiinteistöjen omistus ja hankekehitys

Yrityksen kehittämistarve:
Projektipäällikkö – Kiinteistö- ja rakennuskohteiden ja eri projektien materiaalien teko, myyntikuntoon laitto ja niiden vuokraamisen ja myynnin tehtävien järjestelmien tekemisen hoito.

Työntekijän varsinainen toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
Projektipäällikkönä suunnittelet ja vastaat hankkeiden aikatauluista, aineistoista, asiakasyhteydenpidoista ym.
Tätä teet yhteistyössä molempien yrittäjien kanssa, taloudellisissa asioissa talouspäällikön ja rakennusteknisissä asioissa oman rakennusmestarin kanssa.

Työntekijän muita mahdollisia toimenkuvia/tehtäviä:
Rahoituslaskelmiat, hinnoittelu, hankemarkkinointimateriaalinen teko ym.

Esimerkkejä arjen työtehtävistä:
Toimistossa: laskelmat, suunnittelu ym.
Kentällä: asiakastapaamiset, mukana tilankäyttöä hahmottamassa ja ideoimassa jne.
Osallistua hankkeiden tuotteistukseen ja myyntiin. Olla mukana myös etsimässä siihen tekijöitä

Tavoitteet harjoittelun aikana:
Ammattimaista, Hankefinlandin tuotteistusta, mukana sparraamaassa hankkeiden kehittämissä
“esim. Pelto merenrannalla – alueen monimuotoisen käytön hahmottamista ja ideoimista”

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:
Plussana: pankki/rahoituskokemus, kiinteistö-, välitys ym. tehtävät
Plussana: sähköinen markkinointi, tuotteistus ja ohjelmien tunteminen

Koulutus:
– Ei vaateita
• Rakennusmestari tms. olisi muutenkin hankkeella

Kielitaito & ATK taidot:
– Englanti ja ruotsi, (ralliversiot riittävät)
– Hyvät sähköiset atk-taidot

Persoona:
– sovitaan muuhun työyhteisöön 5 hlön organisaatiossa

Paikkana: Peltotuentie 5, 25130 Muurla pääosin tai satunnaisesti myös pääkaupunkiseudulla