IT-Line Oy 18-02 k

IT-Line Oy
www.it-line.fi
Lairolantie 6, 24910 Halikko as

Yhteyshenkilö: Petri Valjus

Yrityksen toiminnan kuvaus:
– IT-Line Oy tuottaa laiteratkaisuja, joilla tehostetaan tuotannon ja sisälogistiikan prosesseja. Ratkaisut tuotetaan yhdistämällä Lean- ja ergonomia-asiantuntijuus innovatiivisen tuotesuunnittelun kanssa.
– Liikevaihto:   3,0 M€
– Henkilöstö: 34
– Omistus: 3 yksityisen avainhenkilön

Yrityksen kehittämistarve:
Oston, myynnin ja toiminnanohjausprosessien kehittäminen.

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– Työntekijä tulee työskentelemään toimihenkilönä osto – ja myyntiorganisaatioissa.

Työntekijän muita mahdollisia toimenkuvia/tehtäviä:
Varastonhallinnan työtehtävät, asiakasprojektien seuranta.

IT-Line kaupallinen – esimerkkejä arjen työtehtävistä:

  • Ostotilausten tekeminen tavarantoimittajille
  • Materiaalien kotiinkutsu
  • Toiminnanohjausjärjestelmän kirjauksien ja tietojen tarkistaminen
  • Tarjouslaskenta
  • Asiakkaiden ostotilausten vastaanotto ja vahvistaminen
  • Asiakasyhteydenottojen ohjaaminen oikealle henkilölle
  • Rahtien järjestäminen

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– Kehittää prosesseja ja toimintatapoja siten, että toiminnanohjausjärjestelmää käytetään optimaalisesti tilaus-toimitusprosessin jokaisessa vaiheessa.
– Kasvaa ostajaksi ja/tai tekniseksi myyjäksi, ja tulosten myötä siirtyä haastavampiin tehtäviin kasvavassa organisaatiossa.

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– Työntekijä on onnistunut vakiinnuttamaan paikkansa lisäarvoa tuottavana tiimin jäsenenä.

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:
– Eduksi lasketaan kokemus myynnin, oston, tuotannon, varastonhallinnan ja sisälogistiikan tehtävistä.  
– Käytännön tason tekninen ymmärrys on vahva etu, sillä tulet toimimaan alihankkijoiden ja tavarantoimittajien kanssa mm. metalliosiin, paineilmaosiin, sähkökomponentteihin, maalauspalveluihin, koneistuspalveluihin ja hitsauspalveluihin liittyen.
– Olet esimerkiksi rakentanut oman talon, osaat korjata autoja, tms.  

Koulutus:
Kaupallinen tai tekninen koulutus lasketaan hakijan eduksi. 

Kielitaito & ATK taidot:
Microsoft Office ohjelmistojen sekä tietokoneen peruskäytön hyvä hallinta.
– Kokemus toiminnanohjausjärjestelmien käytöstä, etenkin 
Visman Nova -järjestelmästä, lasketaan hakijan eduksi.
– Myös Englannin kielen taito on vahva etu.
 

Persoona:
Ulospäin suuntautunut ja positiivinen henkilö, joka voi edustaa yritystä asiakkaiden, alihankkijoiden ja tavarantoimittajien suuntaan.
– Kestät paineita ja osaat toimia itsenäisesti muuttuvassa ympäristössä, jossa jokaista työtehtävää ei ole ohjeistettu pilkuntarkasti ja sinun pitää itse luoda toimintatavat.
– Myös työnkuvasi saattaa hieman elää muuttuvien tarpeiden mukaisesti.
– Kykenet tarkkuutta vaativaan työntekoon: käytät paljon toiminnanohjausjärjestelmää, johon tiedot tulee syöttää määriteltyjen kirjauskäytäntöjen mukaisesti.