TP Profiitti Oy

www.tpprofiitti.fi
Örninkatu 15 B, 24100 SALO

Yhteyshenkilö: Merja Lehtinen, 040-5417680, [email protected]

Yrityksen toiminnan kuvaus:
– Liikevaihto: 250.000 €
– Henkilöstömäärä: 3
– Omistajat: Merja Lehtinen ja Hanna-Leena Rantala

TP Profiitti Oy on talous- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijayritys. Yrityksen toiminta perustuu palvelujen jatkuvaan kehittämiseen sekä uusimpien ohjelmistojen ja toimintatapojen hyödyntämiseen. Yrityksen asiakkaat ovat Etelä-Suomen alueella. Yritys auttaa asiakasyrityksiään mm. prosessien kehittämisessä sekä kannattavuuden seurannassa.

Yrityksen kehittämistarve:
– Uusasiakashankinnan kehittäminen ja palkkahallintoprosessien tehostaminen, jotta yritys pystyy vastaamaan kannattavasti kasvaviin asiakasmääriin.

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– Asiakkaan tunnistaminen ja tarpeiden kartoitus, osallistuminen asiakkaan prosessien kehittämiseen ja taloushallintoprosessien digitalisointiin.

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– sopeutuminen aktiiviseksi yrityksen työntekijäksi
– osaamisen hyödyntäminen asiakaskontakteissa
– korjausehdotuksia palkkahallintoprosessiin
– asiakkaiden kouluttamista

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– em. mainittujen tavoitteiden arvioinnilla

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus: kokemus palkanlaskennasta ja tilinpäätöksistä on eduksi, mutta tärkeintä on, että ymmärtää talouden lainalaisuudet sekä haluaa panostaa yrityksen taloushallinnon kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen

Koulutus: AMK tai muu opistotasoinen koulutus

Kielitaito & ATK taidot: suomi, englanti, office-ohjelmien hyvät taidot

Persoona:        ulospäinsuuntautunut, opastava, omatoiminen, vastuuta ottava