Polar Diesel Oy -21

Y 226 34 77-6
www.polardiesel.fi
Telakkatie 47, 25570 Teijo

Liikevaihto: 100 k€
Henkilöstö: 50 % (vrt. emoyhtiöt)
Omistus: Polar Diesel Oy on Marine Alutech Oy (0851614-0) ja Marine Alutech Service Oy:n (2356389-3) alihankinta- ja maahantuontiyhtiö.

Yrityksen toiminnan kuvaus
Tuo maahan ja myy KOHLER-, SDMO-, MITSUBISHI- sekä VOLVO PENTA-merkkisiä bensiini- ja dieselgeneraattoreita. Vastaa suunnittelusta ja huolloista.

Yrityksen kehittämistarve:
– Yrityksellä monipuolinen tuote-edustus, joka kaipaa nyt aktiivista henkilöä pistämään vauhtia rattaisiin…  – vastaamaan kasvavaan kysyntään!
– Myyntitoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen useammalla tuote- ja palvelusegmentillä.
– CRM Asiakashallinnoinnin käyttöönotto ja tehostaminen
– Muutamassa tuoteryhmässä ostotoiminnan kehittäminen tehokkaammaksi maaedustukseksi

Työntekijän varsinainen toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– Suunnitelman käytännön toteuttaminen esimiehen ohjauksessa.
– Verkostoituminen asiakkaiden kanssa.
– Tilausten vastaanotto
– Myyntiprosessein kehittäminen ja hoito

Työntekijän muita mahdollisia toimenkuvia/tehtäviä:
– Verkkokaupan kehittämiseen osallistuminen, lisätuotteiden valmistelua,
https://www.workboatparts.com/
– Tilaus-toimitusprosessin hoitoa

Esimerkkejä arjen työtehtävistä:
– Tutustua tuoterepertuaariin, asiakasryhmiin ja heidän tarpeisiin
– Vastata asiakkaiden tiedusteluista ja tilauksista
– Rakentaa aktiivista asiakassuhdetta eri tuoteryhmän verkostoihin
– Kehittään tilaus-toimituslogistiikkaa
– Olla verkkokaupan kehittämisessä ja laajentamisessa mukana

Tavoitteet harjoittelun aikana:
Olemassa olevien markkinoiden haltuun ottaminen ja aktiivinen kehittäminen

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:
Työkokemus: tekninen myyntikokemus eduksi

Koulutus:

Kielitaito & ATK taidot: Suomi, Englanti, Ruotsi

Persoona: motivoitunut ja itseohjautuva, tuloshakuinen

P.S. Henkilön on annettava lupa turvallisuusselvityksen tekemiseen (asiakasvaade)

Kuvat: COX dieselperämoottori (alla ylin), Kohler-, Kohler – SDMO- ja SDMO-erikokoisia generaattoreita. Sekä Aqua Fighter polttonestesäiliön vedenkeruujärjestelmä.