Henkilörekisterit – GDPR

Yrityskatsastus on Caudillo Oy hallinnoima asiantuntijaorganisaatio joka tuottaa mm. koulutuspalveluja (esim. KEKO-, KISÄLLI ym.).
Näiden koulutuspalveluiden henkilörekisteröinneistä vastaa Caudillo Oy seuraavasti:

Henkilörekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 pykäln mukainen

Laatimispäivämäärä:   15.5.2018
Päivityspäivämäärä:    23.9.2018

 • Rekisterin ylläpitäjä
  Caudillo Oy Y-tunnus 09 75109-7
  .
 • Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Caudillo Oy, Jari Laakkio,
  Postiosoite: Keinupuunkatu 12, FIN-24260 Salo
  Käyntiosoite: Örninkatu 15 B, FIN-24100 Salo
  jari.laakkio (at) caudillo.fi
  .
 • Rekisterin nimi
  a) Hakijarekisteri
  b) Opiskelijarekisteri
  .
 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  a) Hakijarekisteri
  Kerätä koulutukseen hakevien perustiedot, edelleen toimitettaviksi koulutukseen valintaa varten. Koulutettavat itse lähettävät tietonsa hakua varten.
  Jos kyseessä on normaali koulutushaku tietoja kerätään vain osallistujarekisteriä varten mm. heille tiedottamista varten.
  Jos kyseessä on ELY:n työvoimapoliittinen tai yritysten kehittämiseen tähtäävä koulutus niin henkilötietoja käytetään myös viranomaisyhteistössä ja valikoitujen työnantajien kanssa seuraavasti:

  1. TE-toimiston asiantuntijoiden kanssa tarkistettaessa, että kaikki hakijat ovat suorittaneet hakuprosessin molemmat vaiheet (TE-palveluun ja Yrityskatsastuksen hakuun)
  2. TE-palvelun suorittamaan hakijan koulutuskelpoisuuden tarkistamiseen
  3. Hakijan valitsemaan työnantajalle annettavaan valintaaprosessiin
  4. Jos hakija katsotaan soveltuvaksi johonkin muuhun yritykseen tai työtehtävään kuin hänen hakemaansa. Silloin häneltä pyydetään ns. ”haun uudelleenohjauksesta” lupa hakijalta
 • b) Opiskelijarekisteri
  Tarkoituksena on koulutuksen aikaisten koulutuksen etenemistä tukevien tietojen ylläpito.
  .
 • Rekisterin tietosisältö
  a) Hakijarekisteri:
  Henkilön itsensä lähettämät etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, kännykkänumero sekä hakemiseen vaikuttavat tiedot kuten hakemus, CV ym liitteet ja nimetyt hakukohteet (yritys ja tehtävä)
  b) Opiskelijarekisteri: 
  Opiskelijarekisteri sisältää koulutukseen valitun

  • Henkilön perustietoja: etu- ja sukunimi,
  • Yhteystietoja: kännykkänumero, sähköposti, kotikunta, käyntiosoite sekä
  • Koulutuksen suorittamiseen liittyviä tietoja (soveltuvin osin): koulutus, osaamisalueet, työkokemus, erityisosaasalueet
  • Yritysyhteystiedot: työtehtävä, yritys, yhteyshenkilö,
  • Nämä tiedot koulutettava antaa itse koulutuksen yhteydessä tehtävissä kartoituksissa ja on tietoinen annetuista sisällöistä.
   .
 • Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteri sisältää käyttäjän itse itsestään antamia tietoja sähköpostilla, kyselylomakkeella tai evästeiden myötä automaattisesti tallentuvia käyttäjän verkkopalvelussa tekemiä toimenpiteitä.
  Rekisteri voi sisältää myös viranomaisten kuten ELY:n tai TE-palveluiden harkiten antamia kohdennettuja henkilötietoja.
  .
 • Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin rekisterinpitäjältä ulkopuolisille yrityksille. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajasta riippuen Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella Caudillo Oy:n käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa EU:n alueella tai EU-komission määrittelemällä riittävän tietosuojan tai Privacy Shield -sertifioidulla maalla.
  .
 • Evästeiden käyttö
  Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internetsivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästeiden käytön poiskytkemisen. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.
  .
  Käytämme kävijäanalytiikkaan Google Analytics -järjestelmää. Google Analytics käyttää evästeitä auttaakseen verkkopalvelua analysoimaan, kuinka käyttäjät käyttävät verkkopalvelua. Evästeeseen tallentuvat tiedot siitä, kuinka käytät verkkopalvelua (mukaan luettuna IP-osoite). Evästeen tiedot lähetetään Googlen palvelimille ja tallennetaan niille, eli tiedot voivat sijoittua EU-alueen ulkopuolelle. Google käyttää näitä tietoja sen arvioimiseen, kuinka käytät verkkosivustoa, verkkosivuston aktiivisuuden raporttien koostamiseen verkkosivuston operaattoreille sekä muiden verkkosivuston aktiivisuuteen ja internetin käyttöön liittyvien palveluiden tarjoamiseen. Google voi myös välittää näitä tietoja kolmansille osapuolille, mikäli laki tätä vaatii tai kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät tietoja Googlen puolesta. Google ei yhdistä IP-osoitettasi mihinkään muihin Googlen hallinnoimiin tietoihin. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt, että Google käsittelee sinua koskevia tietoja edellä kuvatulla tavalla ja edellä kuvattuihin tarkoituksiin.
  .
 • Rekisterin suojauksen periaatteet
  Manuaalista aineistoa ei ole. Rekisteritiedot kerätään markkinointijärjestelmään johon Yrityskatsastus -ryhmän ja/tai Caudillo Oy:n rajatuilla ja nimetyillä työntekijöillä on henkilökohtaiset tunnukset. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään, käytössä on vahvat salasanat.
  .
 • Tarkastusoikeus
  Henkilötietolain 28 §:n nojalla jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai selvittää, onko hän rekisterissä. Henkilön on esitettävä tarkastusoikeutta koskeva pyyntö Caudillo Oy:lle (yhteystiedot yllä) kirjallisena ilmoittamalla sekä nimensä että sähköpostiosoitteensa. Asianomaisen tulee tehdä tarkastuspyyntö joko sähköpostitse tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Caudillo Oy ei vastaanota tietojen tarkistuspyyntöjä puhelimitse tai toimipisteessään, vaan edellyttää aina kirjallista tietojen tarkastuspyyntöä.
  .
 • Henkilötietojen korjaaminen ja kielto-oikeus
  *  Henkilötietolain 29 §:n nojalla rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojansa oikaistaviksi, poistettaviksi tai täydennettäviksi.
  *  Henkilötietolain 30 §:n nojalla jokaisella rekisteröidyllä on oikeus kieltää Caudillo Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja markkinointitarkoituksiin.
  .
 • ym.