IT-Line Oy 18-2 tk

IT-Line Oy
www.it-line.fi
Lairolantie 6, 24910 Halikko as

Yhteyshenkilö: Petri Valjus

Yrityksen toiminnan kuvaus:
– IT-Line Oy tuottaa laiteratkaisuja, joilla tehostetaan tuotannon ja sisälogistiikan prosesseja. Ratkaisut tuotetaan yhdistämällä Lean- ja ergonomia-asiantuntijuus innovatiivisen tuotesuunnittelun kanssa.
– Liikevaihto:   3,0 M€
– Henkilöstö: 34
– Omistus: 3 yksityisen avainhenkilön

Yrityksen kehittämistarve:
– Tuoteportfolion laajentaminen. Yrityksellä on ensisijaisesti tarve lisätä tietotaitoa 3D-mekaniikkasuunnittelussa, mutta myös ohjelmistosuunnittelussa, sähkösuunnittelussa, sekä Internet of Things (IoT) ratkaisujen toimittamisessa.
– IT-Line Oy:n tämän hetkisiä tuotteita ovat mm. kokoonpanotyöpisteet, keräilykäryt, kokoonpanokärryt, pakkauslinjastot, rullaratakuljettimet jne. Tuotteiden suunnittelu edellyttää ymmärrystä 3D-mekaniikkasuunnittelusta, lujuuslaskennasta, sähköistyksestä, ohjelmoinnista, paine-ilmasta, ohutmetallilevyistä, hitsauksesta, maalauksesta, jne.

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– Työntekijä tulee työskentelemään suunnittelijana tuotekehitysorganisaatiossa. Roolin painotus tarkentuu valitun työntekijän osaamisalueiden perusteella.

IT-Line tekninen – esimerkkejä arjen työtehtävistä:

  • Tuotekonseptointi omissa tuotekehitysprojekteissa.
  • Asiakaskohtaisesti räätälöityjen tuotteiden konseptointi.
  • Tuotesuunnittelu 3D-suunnitteluohjelmistoilla (Ironcad, Autodesk).
  • Sähkö-, ohjelmisto-, paineilma-, tms suunnittelu. Joko tekemällä itse, tai ulkoistamalla suunnittelu ko. alan asiantuntijalle.
  • Tuote- ja asiakasprojektien projektinhallinta

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– Tuoda uutta osaamista yritykseen, jolla saadaan laajennettua yrityksen osaamista, tuotteiden ominaisuuksia, sekä tuoteportfoliota.

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– Työntekijä on onnistunut vakiinnuttamaan paikkansa lisäarvoa tuottavana tiimin jäsenenä.

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:
– Kokemus tuotekehitystehtävistä ja projektiorganisaatiossa työskentelystä on ehdoton vahvuus. Työkokemus tuotantoteknologian tai logistiikan alalla toimivista yrityksistä luetaan hakijan eduksi.

Koulutus:
– Työtehtävään soveltuva tekninen koulutus

Kielitaito & ATK taidot:
– Hyvä 3D-CAD suunnitteluohjelmistojen käyttötaito (erityisesti Ironcad tai Autodesk ohjelmistot).
– Microsoft Office ohjelmistojen hyvä hallinta.
– Kokemus toiminnanohjausjärjestelmien käytöstä, etenkin Visman Nova -järjestelmästä, lasketaan hakijan eduksi.
– Myös Englannin kielen taito on vahva etu.

Persoona:
– Ulospäin suuntautunut persoona, joka kykenee työskentelemään asiakasrajapinnassa teknisenä asiantuntijana.
– Henkilön tulee kyetä työskentelemään itsenäisesti kehityshankkeiden parissa, sekä olla luonteeltaan innovatiivinen ratkaisujen hakija.
– Kestät paineita ja osaat toimia itsenäisesti muuttuvassa ympäristössä, jossa jokaista työtehtävää ei ole ohjeistettu pilkuntarkasti ja sinun pitää itse luoda toimintatavat.
– Myös työnkuvasi saattaa hieman elää muuttuvien tarpeiden mukaisesti.
– Kykenet tarkkuutta vaativaan työntekoon: käytät paljon toiminnanohjausjärjestelmää, johon tiedot tulee syöttää määriteltyjen kirjauskäytäntöjen mukaisesti.