KASVU-KEKO – yrityksille

Yritysmaailmassa myllertää. Markkinoilla tilauskannat ovat nousussa ja samaan aikaan materiaalien ja työvoiman saatavuus on noussut haasteeksi. Lisänä ovat toimintaympäristön suuret muutokset, joista vastuullisuutta vaaditaan jo kuluttajarajapinnassa olevilta isoilta toimijoilta. Tämä jalkautunee lähiaikoina koko yrityskenttään.

Nämä tekijät aiheuttavat myllerrystä markkinoilla ja asiakkuudet hakevat uusia uria. Kehittäjät vievät markkinaosuuksia odottamaan jääviltä! 

Nyt kaivataan yrityksiltä saamamme palautteen perusteella:

 • myyjää tai myyntityön tehokasta osaajaa
 • vastuullisuuksia ja niihin liittyvää viestintää ymmärtävää henkilöä
 • henkilöä, joka tulee yritykseen uutena resurssina, tuo uutta osaamista ja mahdollistaa työkuorman entistä järkevämmän jakamisen ja näin mahdollistaen kasvua

Haasteena kaikissa em. kohdissa on valmiin henkilön löytäminen.

Perinteinen Yritysten kehittämiskoulutus KEKO on muovautunut vuosien saatossa asiakasyritysten tarpeisiin. Oli Rekry-KEKOa, Digi-KEKOa, Muutos-KEKO…

Nyt olemme yhdessä ELY:n kanssa käynnistämässä 5 kk:n KASVU-KEKOa. Siinä yhdistyvät edelle mainitut elementit: 

 • Yrityksen myyntiputken kehittäjä (tehokkaampi prosessi, helppokäyttöinen visuaalinen CRM, laajempi uusasiakashankinta)
 • Yrityksen vastuullisuuden kehittäjä (kartoitetaan nykytila, huolehditaan raportoinneista ja viestinnästä, lisää kilpailuetua)
 • Mahdollistaa yrityksen muiden tehtävien uudelleen resurssoinnin (työkuorman tasaaminen)
 • Yrityksen valitsema henkilö koulutetaan 5 kk aikana em. tehtäviin ja hän toimii osaavana käsiparina niin arjen töissä kuin näissä kehittämistehtävissä yrityksessä koulutuksen aikana

Myyntiputken kehittäjä  

Myynnin osaava käsipari eli myynnin Back Office -tekijä, joka

  • vapauttaa nykyisten myyntihenkilöiden resurssia aktiiviseen myyntityöhön
  • kouluttautuu ja oppii vähitellen yhdeksi yrityksen osaavista myyntihenkilöistä
  • on käytännön tekijänä myynnin kehittämistyössä

Myynnin kehittämistyö tarkoittaa

  • asiakasryhmien tarkempi määrittely ja asiakastarpeiden kartoitus
  • kustannustehokkaan asiakashallintajärjestelmän (CRM) käyttöönotto
  • uusasiakashankinta valituista kohderyhmistä
  • hyvällä valmistelulla laajemmasta uusasiakasotannasta valmiimpien liidien löytäminen myyntityöhön

Kasvu myynnin osaavasta käsiparista täysiveriseksi myyjäksi

  • 5 kk prosessin myötä käynnistyy henkilön kasvu kohti omatoimisempaa myyntityötä

Vastuullisuuden kehittäjä

Koulutuksessa on huomioitu ilmastomuutoksen ja vastuullisuusvaatimusten kasvun tuomat uudet haasteet nimenomaan pk-yrityksen näkökulmasta mm. hiilijalanjälkilaskennassa sekä ympäristö- ja työturvallisuusnäkökohtien tunnistamisessa ja vastuullisuusviestinnässä. Koulutus muodostaa kehityspolun nykytilan selvittämisestä pysyvien ylläpitokäytäntöjen luomiseen. 

Yrityksen nykytilan kartoitus

  • miten vastuullisuus kannattaa huomioida liiketoiminnan suunnittelussa ja strategiassa, 
  • nykyisten toimintaprosessien määrittäminen, kuvaaminen ja mittaaminen vastuullisen toiminnan varmistamiseksi
  • ympäristövaikutusten tunnistaminen ja mittaaminen
  • työterveyden ja -turvallisuuden huomiointi arjessa

Mittarit, raportointi ja viestintä

  • toiminnan ja tuotteiden hiilijalanjäljen laskenta huomioiden erilaiset asiakasvaatimukset 
  • suunnitellaan ja toteutetaan yritykselle räätälöidyt ja tarpeisiin mitoitetut käytännöt vastuullisuusviestintään ja -raportointiin

Seuranta, ylläpito ja kehittäminen

  • sisäisten ja toimittaja-auditointien hyvät käytännöt 
  • muutosjohtamisen periaatteet, riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen ja niihin liittyvät menettelytavat
  • luodaan käytännöt vastuullisuustiedon ylläpitoon, seurantaan ja järjestelmän luotettavuuden varmistamiseen 

Uusi KEKO-henkilö toimisi yrityksessä vähintään kahdella tehtävän kuvalla – myynnin osaavana käsiparina ja vastuullisuuden liittyvien asioiden hoitajana. Näihin annetaan konkreettista opetusta, tehtävien ohjausta sekä tehokkaita työkaluja. Mahdollisesti vielä muitakin tehtäviä löytyy yrityksen tarpeista riippuen.

Koulutuksen tietoja:

 • ELY:n tilaamaa ja tukemaan yritysten kehittämiskoulutusta
 • Kesto max 5 kk, (100 päivää joista 20 koulutuksessa: a) myyntiputken ja b) vastuullisuuden kehittämisen koulutusta ja loput 80 päivää yrityksen em. toimine hoitamista ja tehtävän haltuun ottamista)
 • Koulutuksen aikana valittu koulutettava kehittää yhdessä yrityksen toimijoiden kanssa em. osa-alueita ja lisänä muista mahdollisista omaa osaamistaan vastaavista työtehtävistä yrityksessä olevien tarpeiden mukaan
 • Kustannukset: a) haku/rekryn avausmaksu 150,00 € ja b) koulutusmaksu 2.300,00 € (alv 0%) ja c) koulutettavalle ei palkan maksua ajalta.
 • Aikataulu
  • Yrityshaku  vko 42-46
  • Koulutushaku avataan vko 46
  • Koulutushaku päättyy vko49
  • Haastattelut ja valinnat vko 49-50
  • Koulutus alkaa vko 01 2022
  • Koulutus päättyy touko-kesäkuun vaihteessa jolloin alkaa palkan maksu (ellei toisin sovita!) 
 • Ota yhteyttä, sillä koulutukseen mahtuu vain 12 yritystä
Lisätietoja

Info yrittäjille TO 28.10.2021 klo 15:00 – 16:00  Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella
Liity kokoukseen napsauttamalla tästä 2

 
Hannu Salminen,
KEKO-kouluttaja
ELY:n Kehittämispalvelun konsultti, johtaminen
AO-Projektit Oy
+358 400 787 323

Jari Laakkio,
KEKO-pääkouluttaja
ELY:n Kehittämispalvelun konsultti, markkinointi, myynti ja asiakkuudet
Caudillo Oy
+358 500 780 070