Salva 18-2

www.salva.fi   .

Ilolankatu 6
24260 SALO

Liikevaihto: 5 343 000 eur
Henkilöstömäärä: 67

Salva tuottaa asumis- ja hyvinvointipalveluja ikääntyneille ja vaikeavammaisille.

Yrityksen kehittämistarve:
– It-prosessien kehittäminen, ohjelmistojen uudistaminen ja parempi hyödyntäminen

Työntekijän varsinainen toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– It-tehtävät, prosessien kehittäminen, neuvominen, hankintojen valmistelu, yhteydenpito ohjelmistotoimittajiin

Työntekijän muita mahdollisia toimenkuvia/tehtäviä: 
Esimerkkejä arjen työtehtävistä:
– Ohjelmistojen ominaisuuksiin perehtyminen ja uusien ominaisuuksien käytön jalkauttaminen; uuden ohjelmiston etsintä ja hankinta

Tavoitteet harjoittelun aikana:

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:
– Palvelutuotannon ymmärtäminen hyödyksi, kokemus atk-ohjelmistojen vaihdosta myös eduksi

Koulutus:

Kielitaito & ATK taidot:
– Hyvät atk-taidot, hyvä jos osaa tehdä ohjelmanpätkiä, joilla helpotetaan töitä,

Persoona: työtä pelkäämätön, oma-aloitteinen, sitkeä, sosiaalinen, kärsivällinen