CamTeam Oy

www.camteam.fiCamTeam-logo
Rakentajantie 32, 20780 KAARINA

Yhteyshenkilö: Jarmo Koponen, 050 31 31 272, [email protected]

Yrityksen toiminnan kuvaus:
– Liikevaihto: 2,5 m€
– Henkilöstömäärä: 20
– Omistus: 6 yksityishenkilöä
Camteam Oy on perustettu vuonna 1991 muoviteollisuuden sopimusvalmistaja. Yrityksemme tarjoaa innovatiivista osaamista vaativien muovituotteiden tuotekehityksestä ja muovimuottien valmistuksesta ruiskuvaluun ja logistiikkapalveluihin asti. Yrityksemme suunnittelee ja valmistaa asiakastarpeiden mukaisia teknisesti korkeatasoisia muovimuotteja sekä ruiskuvalettuja yksi- sekä monikomponentti muoviosia piensarjoista tuotantosarjoihin.

Meillä on pitkä yhteistyö terveysteknologian, elektroniikka- ja sähkö- teollisuuden, ympäristöteknologian, meriteollisuuden sekä kuluttaja- tuoteteollisuuden yritysten kanssa. Yhteistä näiden yritysten tuotteilla on korkea laatu, haastavat olosuhteet, vaativat tekniset ratkaisut sekä arvostettu muotoilu.

Yrityksemme panostaa jatkuvasti osaamiseen, laatuun ja toiminnan tehokkuuteen toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi. Täsmälliset toimitukset ja tyytyväiset asiakkaat ovat mottomme.

Camteam Oy:n johtamisjärjestelmä on sertifioitu ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 – standardien mukaisille laatujärjestelmille.

Yrityksen kehittämistarve:
– Muottisuunnittelun ja muottien valmistusprosessin kehittäminen hyödyntäen 3D CAD-suunnitteluohjelmistoja (Siemens NX, Mastercam). Virtaussimulaatioiden (MoldFlow) integroiminen osaksi muottien suunnitteluprosessia. Muottien suunnittelu- ja valmistusprosessin vaiheiden määrittely projektinomaiseksi.

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
Toimiminen muottisuunnittelijana asiakasprojekteissa. Asiakkaiden tuotesuunnitelmien katselmointi ja muutos/parannuehdotusten tekeminen. Osallistuminen asiakasneuvotteluihin teknisenä asiantuntijana. Muottien konseptisuunnittelu. Muottien yksityiskohtainen suunnittelu. Työstöratojen (CNC) suunnittelu. Muottituotannon ohjeistaminen. Muottien koepuristuksiin osallistuminen.
Rooli:
muottisuunnittelija toimii yhdessä 3 muun muottisuunnittelijan kanssa nimetyissä asiakasprojekteissa. Pääasialliset kontaktit: muut muottisuunnittelijat, muottien valmistus (CNC-koneistajat, asentajat, esimies), muovien ruiskuvalu (esimies, ruiskuvalajat), myynti (asiakasvaatimukset).
Tavoitteet harjoittelun aikana:
– Muottisuunnittelun eri vaiheiden läpikäyminen ja ymmärtäminen.
– Muotinvalmistuksen eri vaiheiden läpikäyminen ja ymmärtäminen.
– Muottisuunnittelu- ja valmistusprosessin mallintaminen. 1. muotin suunnittelu kokeneemman suunnittelijan valvonnassa.
– Toimiminen työyhteisön jäsenenä.

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– Tekninen edistyminen, yhteistyökyky, palaute pääasiallisilta kontakteilta, asiakaspalaute.

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:
– Muoviosien ja/tai -muottien suunnittelukokemus.
– Mekaniikkasuunnittelu ja tuotekehitysprojekteissa toimiminen.

Koulutus:
– Insinööri, mielellään aiempaa koneistuskokemusta (ammattikoulu tms.)

Kielitaito & ATK taidot:
– suomi, englanti.
– 3D-mallinnus (esim. CATIA, SolidWorks tai SolidEdge). Työstöohjelmat, esim. Siemens NX, MasterCAM.

Persoona:
– Idearikas ratkaisunhakija. Yksityiskohtiin paneutuva, mutta myös laajempia kokonaisuuksia ymmärtävä. Selkeä verbaalinen ja kirjallinen ulosanti, myös englanniksi. Yhteistyökykyinen ja ihmisten erilaisuuksia ymmärtävä. Asiakaslähtöinen.