Pasatel Oy

 

Yrityksen toimenkuva:
– Teknologisten sovellutusten kehittäminen, valmistaminen ja myynti, kaupankäynti osakkeilla, huoneistoilla ja muilla sijoituskohteilla sekä pääoman sijoitustoiminta.

Yrityksen kehittämistarve:
– tuotekehittämistoiminnan käynnistäminen

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– mekaniikkasuunnittelu

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– hyvin työssä menestyneelle työpaikka

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– työtuloksilla ja asenteella

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:
Työkokemus:                                    kokemusta CAD.-suunnittelusta ja 3D tulostuksesta
Koulutus:                                           ins. / DI
Kielitaito & ATK taidot:                  eng / ruotsi / ++ atk-taidot hyvät
Persoona:                                           avoin, luova, innostunut, aikaansaava