Buusti 21

Buusti 20 -liiketoiminnan uudistamisen ja tehostamisen etäkoulutusohjelma, verkko-koulutus

Koronavirus aiheuttaa pysyviä muutoksia koko yhteiskuntaan ja synnyttää uuden tyyppisiä osaamistarpeita työpaikoille.

Mikä on Buusti 20 -koulutus!

Lomautetut yrityksen kehittämispotentiaalina eli 
Buusti-koulutusohjelma on lomautetuille työntekijöille (min. 10) suunnattu työvoimapoliittinen intensiivikoulutus, jossa koulutettavat käyvät läpi koronapandemian yrityksille ja markkinoille aiheuttamia vaikutuksia lyhyellä ja pitkällä tähtäyksellä. Siirryttäessä 2021 vuodelle myös buusti 20 muuttaa nimensä Buusti 21. 🙂 

Koulutuksessa perehdytään yhdessä koronan tuomiin osin pysyviin muutoksiin. Kurssin myötä sinulla on selkeämpi kokonaiskuva tulevasta. Luot ympärillesi verkoston, josta saat vertaistukea. Uusilla taidoillasi olet myös työnantajalle merkittävä lisäresurssi.

Koulutus toteutetaan etä-/verkkokoulutuksena TEAMS- ja pilvipalveluja käyttäen. Koulutuksen johtamisessa ja pienryhmätöissä opetellaan käyttämään pikaviestipalveluita monipuolisesti ja tehokkaasti. Samalla koulutettavat myös koulutetaan ymmärtämään kyber- ja tietoturvallisuutta, jotta digiloikka olisi sekä tehokasta että turvallista.

Koulutuksessa opitaan huomioimaan koronan aiheuttamia välittömiä muutoksia sekä uusia trendejä. Koulutettavat laativat koulutusohjelmassa mukana oleville kohdeyrityksille suunnitelman pandemiatilanteen aiheuttamiin muutoksiin sopeutumisesta ja toiminnan uudistamisen edellyttämistä toimista. Koko koulutuksen sisältö ja toimenpiteet tehdään perustuen oikeiden yritysten tietoihin, jolloin kohdataan reaalinen yritysmaailma ja sen haasteet. Koulutus kestää reilut kuusi viikkoa (32 työpäivää).

Koulutuksen tietopuolinen osio käsittää mm. seuraavia aihealueita:

   • Toimintaympäristön muutostrendit
   • Yrityksen talous ja kilpailijat
   • Yritystoiminnan ja liikeidean kehittämisvaihtoehdot
   • Asiakastarpeiden muutokset
   • Muutosten vaikutus tuotteisiin / palveluihin, tuotteistaminen
   • Asiakassegmentit, uusasiakashankinta
   • Myynti- ja markkinointiviestinnän virittäminen

Haemme koulutusohjelman osallistujiksi henkilöitä, jotka

   • ovat valintahetkellä lomautettuina (minimi 10, ryhmäkoko 12)
   • koulutukseen voidaan ottaa myös muutama työtön mikäli lomautettuja ilmoittautuu minimissään 10
   • haluavat kehittää omaa osaamistaan
   • haluavat vahventaa oman roolinsa merkitystä yrityksessä ja siten joko lyhentää lomautustarvetta tai vahvistaa työllistymismahdollisuuksia
   • uudistaa omaa rooliaan yrityksessä uusilla osaamisalueilla

Mitä vaatii hakijalta

Koulutus toteutetaan yhtäjaksoisena 32 päivän mittaisena intensiivikoulutuksena, jonka aikana osallistujat osallistuvat teoriakoulutusosioihin ja tekevät parityöskentelynä harjoitustehtäviä nimetylle kohdeyritykselle. Kouluttaja ohjaa harjoitustehtävien tekemistä jatkuvasti ja tuloksista annetaan palaute. Koska kyseessä on etäkoulutus, tulee koulutettavalla olla valmiudet etätyöskentelyyn (tietokone, nettiyhteys). Koulutus toteutetaan suomeksi.

Mitkä ovat osallistumisen hyödyt

Buusti 21 -koulutus lisää sinun osaamistasi ja ymmärrystäsi pandemiatilanteen vaatimista muutoksista yritystoiminnassa. Osaat ajatella ja toimia paremmin tulevaisuuden vaatimusten mukaan. Hyödynnät erilaisia digitaalisia työkaluja ja osaat huomioida tietoturvan työssäsi sekä toimit tehokkaammin.

Lisääntynyt osaamisesi mahdollistaa roolisi kehittymisen ja voi tuoda uusia ulottuvuuksia työtehtäviisi.

Mitä opiskelijalle maksetaan

Koulutus koulutettavalle maksuton. Normaalit työvoimakoulutuksen koulutusetuudet (saa sitä työttömyysetuutta mihin on oikeutettua ja lisäksi kulukorvaus 9,00 €/pvä, työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa saaville korotusosa on 4,79 €/pvä, ansiopäivärahan saajilla oma korotusosa joka määräytyy henkilökohtaisesti)

Referenssit

”Buusti 20 -koulutus mahdollisti osallistuneen työntekijän nopeamman takaisinkutsun lomautukselta takaisin työhön. Yhteistyö osallistuneen työntekijän, koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä säilytti kiinteästi työntekijän yhteyden yritykseen lomautuksen aikana, minkä vuoksi paluu takaisin työhön käy saumattomasti. Koulutus antoi lisäksi yritykselle konkreettisia työkaluja tulevaisuuden toiminnan rakentamiseen”  – Vuokrakaluste  Turku

Koulutettavien loppupalautteita
”…Kurssi antoi paljon uusia näkökulmia sekä runsaasti tietoa tulevaisuuden ennustamiseen (työelämässä)…”
”…Todella kattava ja laaja paketti, joka päivitti jo olemassa ollutta tietoa ja toi täysin uutta osaamista…”
”…Nyt osaan ajatella ennakoivasti ja ottaa paljon huomioo eri asioita…”
”…Uskon, että tästä on hyötyä myös yrityksille…”

Hakeminen

Uusi kurssi alkaa helmikuun alussa. Tiedustele lisää!

#1 Buusti 20 -koulutus on pidetty onnistuneesti 8.6. – 21.7.2020 (yli puolet työllistyi tai lomautus keskeytettiin).
#2 Buusti 20 -koulutus pidettiin onnistuneesti 21.9.-3.11.2020

Nyt avataan uusi #3 Buusti 21 -koulutus helmikuulle.
Tutustu ja hae mukaan!

Koulutuksen numero                       697 004
Koulutusaika                                      Alustava Ma 15. 02. – Ti 29. 03. 2021  (32 päivää)
                                                               Siirtyy mahdolliseti alkamaan Ma 22.2. – Ke 7.4.2021 
Hakuaika:                                            heti – Pe 19. 02. 2021 klo 24:00  Hakuaikaa jatkettu!
Lisätietoja:                                           kouluttajan infosivut  www.yrityskatsastus.fi/buusti20 
                                                               TE-palvelun info https://bit.ly/3rdW4xs tai
                                                              https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/697004?searchPhrase=Buusti&&&announced=0&sort=1


Hakijainfo:                                           pyydä TEAMS-verkkokokouksena
                                                               (Pyydä ennakkoilmoittautuminen TEAMS-kutsulle meilillä [email protected]
Koulutuspaikka:                                 Intensiivistä etänä tapahtuvaa verkko-opiskelua mm. TEAMS
Kouluttaja:                                           Yrityskatsastus-ryhmä (operatiivinen) / Caudillo Oy
Hakeminen:                                         osa 1:  Täytä TE-Palveluiden sähköinen hakemus tai suoralla hakulinkillä https://bit.ly/3rdW4xs       
                                                               osa 2Lähetä sähköpostilla [email protected] osoitteeseen vapaamuotoinen hakemus CV- ym. liitteineen.

Lisätietoja                                 www.yrityskatsastus.fi/buusti20
               Jari Laakkio               [email protected],                  +358 (0) 500 78 00 70
               Hannu Salminen      [email protected],       +358 (0) 400 787 323
               Merja Lehtinen          [email protected],          +358 (0) 40 541 7680
               Hanna-Leena Rantala [email protected], +358 (0) 40 727 63 61

Yhteistyössä:

Yrityskatsastus