Turun Pelti ja Eristys Oy

www.tpe.fi
Vanha Nuorikkalantie 58
21200 RAISIO
Yhteyshenkilö: Pasi Räty, tj, 040 594 0623, [email protected]

Yrityksen toiminnan kuvaus:
– Liikevaihto: 18 M€
– Henkilöstömäärä: n. 70
– Omistus: Pasi Räty, Esko Räty

Yrityksen toiminta on pääasiassa ohutlevy-, alumiini- ja teräsrakentamista. Yritys sekä valmistaa että asentaa omia tuotteitaan, mutta osa tuotteista toimitetaan myös tuotemyyntinä asiakkaille.

Yrityksen kehittämistarve:
– Yrityksen tietojärjestelmien ja it-infrastruktuurin kehittäminen, toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) käyttöönotto ja tehokas hyödyntäminen

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– Yrityksen tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen, käyttäjien koulutus ja tuki, it-infran ylläpito ja kehittäminen

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– Oppia tuntemaan yrityksen toimintaprosessit ja tietojärjestelmät, pystyä itsenäiseen työskentelyyn, kyetä tukemaan yrityksen muuta henkilökuntaa it-järjestelmien hyödyntämisessä

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– Em. tavoitteiden toteutumisella
Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:
– Käytännön kokemusta toiminnanohjausjärjestelmästä/järjestelmistä sekä it-infran ylläpidosta ja kehittämisestä

Koulutus:
– IT-alan koulutus (insinööri, tradenomi)

Kielitaito:
– Englanti

Persoona:
– Oma-aloitteinen, itsenäiseen työskentelyyn kykenevä, hyvät työyhteisötaidot