Laukamo Group Oy 18-2

www.laukamo.fi   
Teollisuustie 1
31400 Somero

Liikevaihto: 17,9 M€
Henkilöstö: n. 150

LAUKAMO-Yhtiöt on suomalainen sopimusvalmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja moderneja ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin neljällä eri liiketoiminta-alueella.

 • Elektroniikka
 • Ohutlevy
 • Muovin ruiskuvalu
 • Nestemäinen silikoni (LSR)

Tarjoamme laajan valikoiman sopimusvalmistuspalveluja elektroniikan, ruiskuvalun, LSR:n ja ohutlevyn osalta tuotesuunnittelusta asiakastoimitukseen. Osaava ja sitoutunut henkilöstömme toimii avoimesti ja aktiivisesti asiakkaidemme kanssa. Sopimusvalmistuksen lisäksi meillä on omia tuotteita televerkon rakentamiseen sekä uutena tuotteistona omat konesalituotteet. ISO 9001, ISO 14001 sekä ISO 13485.

Autamme asiakkaitamme menestymään ja olemme luotettava ja sitoutunut yhteistyökumppani.

Yrityksen kehittämistarve:
– Konsernin menetelmäkehittäjä

Työntekijän varsinainen toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– Rooli on hyvin itsenäinen asiantuntijatehtävä, jossa oma-aloitteisuus on olennainen luonteenpiirre tehtävässä suoriutumiseen. Projektit kuitenkin määritellään esimiehen toimesta.

 • Pullonkaula-analyysit, arvovirta-analyysi karkealla tasolla
 • Tuotannon työohjeiden ja työpisteiden suunnittelu, dokumentointi ja käyttöönotto
 • Tuotannon työkalujen suunnittelu, toteutus/hankinta sekä kalibroinnit tarvittaessa
 • Tuotannon työvaiheiden ja menetelmien analysointi (työntutkimus)
 • Tuotantoprosessin ja menetelmien optimointi / kehitys
 • Tuotantohenkilöstön koulutus liittyen edellä mainittuihin osa-alueisiin
 • Kehitysprojektien johtaminen
 • Palautteen koordinointi & kehitysehdotukset R&D:lle NPI projekteissa
 • Toimittajayhteistyö ( tuotannon työkalut ja kalusteet)
 • Tarjousvaiheessa olevien tuotteiden kokoonpanon arviointi tarjousta varten

Työntekijän muita mahdollisia toimenkuvia/tehtäviä:

Esimerkkejä arjen työtehtävistä:

 • Työpisteen suunnittelu uudelle/muuttuneelle tuotteelle sopivaksi, ottaen huomioon myös muut tuotteet, joita työpisteessä valmistetaan. Työpisteessä huomioidaan esim. 5S, tarvittavat ja turhat (poistettavat) materiaalit ja työvälineet sekä niiden saatavuus ergonomisesta näkökulmasta, tuotannon virtautus työpisteessä ja työpisteiden välillä.
 • Pullonkaula-analyysin tekeminen ongelmapaikassa ja tähän liittyvä menetelmäkehitys havaitun pullonkaulan avartamiseksi, koko tuotantoprosessi huomioiden.

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– Tutustua Laukamo-Yhtiöihin ja kyetä soveltamaan aiempaa osaamistaan Laukamolle sopivalla tavalla niin, että selkeää kehitystä nykytilaan on havaittavissa.

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:
– Menetelmäsuunnittelijan työkokemusta useampi vuosi valmistavasta teollisuudesta

Koulutus:
– Työntutkijan pätevyys, teknikko/insinööri -tasoinen koulutus

Kielitaito & ATK taidot:
– Englanti pakollinen, ATK:ssa yleisimmät toimisto-ohjelmat, ERP:n käyttökokemusta, CAD-ohjelman käyttökokemusta (solid works ja ideas)

Persoona:
– Oma-aloitteinen, avoin ja yhteistyökykyinen, tarkka yksityiskohdille mutta näkee metsän puilta (kykenee hahmottamaan kokonaisuuden), tekee asiat valmiiksi asti, on kykenevä kompromisseihin tarvittaessa