Soficta Oy

www.soficta.fi
joensuunkatu 7E, 24100 Salo
Yhteyshenkilö: Sami Metsänperä, 050 483 6142, [email protected]

Yrityksen toiminnan kuvaus:
– Liikevaihto: 150 000 € (start up)
– Henkilöstömäärä: 5

Sofictan toimialaa ovat Teollisen Internetin ratkaisut, Teolliset ohjelmistot ja ICT-ratkaisut. Jatkossa harjoitamme erillisen aputoiminen alla myös internet-viestintään liittyvää toimintaa.

Kehitämme omaa skaalautuvaa tuotetta Teollisen Internetin alueella, jonka avulla on tarkoitus liittää suljetut teolliset järjestelmät data-analytiikan piiriin ja sitä kautta tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa.

Yrityksen kehittämistarve:
– Tarvitsemme henkilön toteuttamaan ohjelmistoprojektia, jossa luodaan ohjelmistoja erilaisiin teollisen tuotannon tarpeisiin.
– Ohjelmistoratkaisujen osaamisen kehittäminen tulee olemaan oleellisessa asemassa yrityksemme toimintojen kehittämisessä ja monipuolistamisessa.

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– Sovelluskehittäjä

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– Luoda hyvä pohja työllistymiselle yrityksessämme.
– Harjoittelu valmistaa henkilöä toimimaan osana sovelluskehitystiimiä ja antaa hyvät valmiudet modulaarisen ja uudelleen käytettävän ohjelmakoodin tuottamiseksi.

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– Harjoittelujakson alussa määritellään henkilön osaamistason perusteella tavoitteet harjoittelulle yhdessä työnantajan yhteyshenkilön kanssa.
– Harjoittelun edistymistä arvioidaan kuukausittaisella 1-2-1 palaverilla yhdessä harjoittelijan kanssa.

Harjoittelun aikana arvioidaan mm. henkilön:
– Oma-aloitteisuutta
– Otetta työn suorittamiseen
– Oppimiskykyä
– Soveltuvuutta annettuihin työtehtäviin.

Harjoittelujakson päättyessä harjoittelusta annetaan kokonaisarvio ja palaute.

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:
– 
Haemme sovelluskehittäjää, jolla edellytykset kehittyä Full-stack .NET -osaajaksi (Azure):

Seuraavanlaista osaamista sinulla olisi hyvä olla:
– kokemusta web käyttöliittymäsuunnittelusta ja toteutuksesta
– HTML, JavaScript, CSS
– Kiinnostus uusia teknologioita kohtaan
– Ammattimainen asenne työntekoon ja hyvät kommunikaatiotaidot

Eduksi katsotaan seuraavia osaamisia:
– .NET osaaminen, C#, ASP.Net, MVC, Entity framework jne.
– Tuntemus Azure palveluista
– Tietokanta osaaminen kuten SQL, NoSql
– Tuntemus front-end frameworkeista kuten esim. Angular, Bootstrap jne.
– Ymmärrys softa-arkkitehtuurista.
– Visuaalinen silmä ja UX-osaaminen.

Työkokemus: Työkokemuksen sijaan arvostamme enemmän intoa uusista teknologioista ja omaat kyvyn oppia uusia asioita.

Koulutus: Vähintään Insinööri AMK tai vastaava oppimäärä

Kielitaito & ATK taidot: Suomi, Englanti, Hyvät ATK-taidot,

Persoona: Ennen kaikkea hyvä tyyppi joka sopii meidän porukkaan. Avoin, reipas, oma-aloitteinen, kiinnostunut uusista teknologioista, iloinen ja valoisa,