Salon Konepaja Oy -17

Kalkkitie 4, 24130 SALO
www.salonkonepaja.fi

Yhteyshenkilö:

Yrityksen toiminnan kuvaus:

  • – Koneistukseen ja osakokoonpanoihin perustuva sopimusvalmistus sekä
    projekti- ja varaosatoimitukset
  • – Yli puolet yrityksen liikevaihdosta tulee viennistä Eurooppaan ja Aasiaan

– Liikevaihto:   5,9 M€
– Henkilöstö:  37
– Omistus: Steelsalo Oy 81,3 %

Yrityksen kehittämistarve:
– Tavoitteena jatkaa kasvua ja organisoida uudelleen tavaran lähetys-, vastaanotto- ja logistiikkatoimintoja.

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– Suorittaa ja ylläpitää tavaran lähetys-, vastaanottotoimintoja kaikkine dokumentteineen omaan ERP:iin ja ulkopuolisille tahoille.
– Hallinnoi yrityksen logistiikkaa asiakkaille ja toimittajille.
– Tukee tilaus-toimitusprosessia päättämällä työmääräimiä ja ylläpitämällä varastoja.
– Osallistuu jälkilaskentaan ja tukee työnjohtoa tuotannon tuntien kirjauksissa ja tarkastuksissa.

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– Perehtyä tuleviin toimenkuviin osallistumalla henkilölle suunniteltuihin työtehtäviin.
– Koulutukseen liittyvä kehitystehtävä: Tavaran lähetystoiminnan selkeyttäminen ERP:iä paremmin hyödyntäen.

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– Kyvykkyydellä omaksua tulevien tehtävien suorittaminen KEKO-koulutuksen aikana.

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:
– Varastointiin tai logistiikkaan liittyvät tehtävät, tuotannon assistentit tehtävät.

Koulutus:
– ei erityisvaatimuksia

Kielitaito & ATK taidot:
– Englanti eduksi, rahtitilauksia tehdään nettiportaaleissa englanninkielisillä sovelluksilla.
ATK: Office ohjelmiston hallinta, kyky ja halu oppia käytettäviä sovelluksia kuten ERP ja asiakkaiden lähetysportaalit.

Persoona:
– Järjestelmällinen, tunnollinen, tarkka, joustava.

www.salonkonepaja.fi