Ostajan polku

Kuntokatsastus 640
1. Ostoajatus

– Tutustu yrityskaupan kokonaisuuteen esim. kaaviomme avulla ja hahmota se molempien osapuolten kannalta
– Minustako yrittäjä! – monenlaista itsetutkiskelua!
– Rahoitusmahdollisuuksien kartoitus (vrt. Yrittäjien 9 kohdan listaa)
– Ryhdytäänkö yrittäjäksi yritysostolla vai ostataanko uusi yritys osaksi nykyistä liiketoimintaa
– Linkkejä: Yrityskaupan muistilista, rahoitusverotus, arvonmääritys, kauppatavat käytännössä, oppaita omistajanvaihdokseen
– Yrittäjien video aiheesta (Youtube, kesto 1 min 59 sec)

2. Kohteiden kartoitus

– Harkitse ja tutustu toimialaan josta olet kiinnostunut
– Määritä haluamiasi kohdeyrityksiä
– Verkosta löytyy runsaasti listoja myynnissä olevista yrityksistä
– Tutustu kohdeyritykseen:

  • toimialaan, markkinoihin ja kilpailijoihin,
  • yrityksen toimintaan,
  • tuoteisiin/palveluihin ja asiakkaisiin
  • yritä myös hahmottaa yrityksen julkisuuskuvaa
  • yrityksen talouslukuihin ja tuloksentekokykyyn
  • muista tutustua myös yrityksen henkilöstöön

– Tässä Kuntokatsastus on oiva, puolueeton faktoihin perustuva ”yrityksen katsastus” joka helpottaa  päätöksentekoa.
– Linkillä saat lisätietoa Yrityksen kuntokatsastuksesta.

3. Kohtaaminen

– Lähestyessäsi ostettavaa yritystä Kuntokatsastus on oiva dokumentti yhtenäiseen keskustelun avaukseen

4. Kauppaprosessi

– Käytä ammattilaisia kuten rahoituslaitokset
– Kauppatavat käytännössä

5. Toteutuminen

– Hyvät suunnitelmat ja kuvaukset kaikista tärkeistä asioista
– Mieti myös miten myyjän osaamista hyödynnetään sovittuna siirtymäaikana. Sopikaa tarkasti tehtävä-, vastuu-, korvaus- ja päätöksentekokysymykset

6. Kohteen haltuunottaminen

– Suunnitelkaa tiedottamien eri sidosryhmille
– Suunnitelkaa toimenpiteiden toteutusaikataulu ja niiden tiedottaminen

7. Uusi rooli / kehittäminen

– Huomioi, että yrityksestä tarvitaan perustuoton lisäksi myös lisävoittoa kauppahinnan kuolettamiseksi
– Liikeidean kirkastaminen, uusien markkinoiden löytäminen ja toiminnan laajentaminen
– Tämä on syytä miettiä jo valmiiksi ennen kaupan tekoa (vrt. kohta 2)
– Yrityskatsastuksen Kuntoraportti antaa näkymää kehittämiseen.
Yrityskatsastuksen monipuolinen asiantuntijaverkosto ja erilaiset palvelut auttavat myös hahmottamaan tilannetta ja tuloksellista päätöksentekoa.

8. Yrittäjyys

– Yrittäjänä olet monien haasteiden edessä ja hyvän tukiverkoston käyttö on tärkeää. Yleisesti hallitus, yrittäjäkolleegat ja muu lähipiiri toimivat tukena.
– Näiden osaaminen ja tukipanos korostuvat, suuressa muutoksessa. Tällöin myös ulkopuolisen asiantuntijan käyttö voi olla loppukädessä edullista.
Yrityskatsastuksesta löytyy monia lisäpalveluita, joilla muutoksessa oleva yrityksen johto saa varmuutta omiin linjauksiinsa.