Kitzen KZN Oy

http://kitzenkeittio.fi/Kitzen_360x360_72
Facebook, Instgram
Joensuunkatu 4, Salo

Yrityksen toiminnan kuvaus:
– Keittiö- ja muiden kiintokalusteiden valmistus, vähittäis- ja projektimyynti sekä asennus.
– Liikevaihto: n. 2 milj.
– Omistus: Eva ja Heikki Hartela

Yrityksen kehittämistarve:
– Yrityksen tuotannonohjauksen kehittäminen, tavoitteena tilausten automaattinen vienti tuotantoon. – Työajanseurantaohjelman käyttöönotto, tavoitteena tarkempi hinnoittelu ja toiminnan kehittäminen.

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– Tuoterakenteiden määritys tuotannonohjausjärjestelmän käyttöön.
– Työvaiheiden määritys työajanseurantaohjelmaan.

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– Saada toimiva kokonaisuus tuotannonohjauksesta koekäyttöön.

Miten arvioidaan työntekijän onnistuneen:
– Tuotteen ja tuoterakenteiden tunteminen ja hallinta harjoitusjakson lopussa.
– Tuotannonohjausjärjestelmä koekäytössä.

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:
Työkokemus:             Kaappirakenteiden tuntemus, hankintaprosessien tuntemus
Koulutus:                   teknisen alan ammatillinen tutkinto
Kielitaito ja ATK taidot:     Suomi, englanti, Excel, CAD-suunnittelu, CNC-ohjelmointiosaaminen
Persoona:                    iloinen, avoin, yhteistyökykyinen, kykenevä pitkäjännitteiseen työhön, uuttera, oma-aloitteinen.
.