Finnfoam Oy -17

Satamakatu 5, 24100 SALO

Yhteyshenkilö:

Yrityksen toiminnan kuvaus:

– Liikevaihto:    49 M€
– Henkilöstö:    71
– Omistus: Salolainen perheyritys

Finnfoam (XPS), FF-EPS ja FF-PIR lämmöneristeiden sekä Tulppa-märkätilalevyjen valmistus ja tuotekehitys.

Yrityksen kehittämistarve:
– Jatkuva tuotteiden kehittäminen, tuotekehityksen testien nopeuttaminen ja määrän kasvattaminen, tuotannon testien laajentaminen, laadunvarmistuksen kehittäminen, uusien tuote ja rakenneratkaisuiden tuotekehitystestaus

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– Testaus- ja tuotekehityksen assistentti. Toteuttaa suunnitellut tuotekehityksen testisarjat ja laadunvalvonnan testisarjat. Avustaa mahdollisissa tuotannollisissa töissä.

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– Testaustoiminnan itsenäinen suorittaminen tarkoituksenmukaisessa laajuudessa.

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– Kiinnostuneisuus tarkkaavaisuutta vaativista töistä, menetelmien oppimisnopeus, suoritusnopeus, päällekkäisistä töistä suoriutuminen samanaikaisesti.

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:
– Ei ratkaisevaa, mutta tekniikan tai rakennusalan kokemus on eduksi.

Koulutus:
– Mieluiten tekninen tai rakennustekninen/rakennusala, ei ratkaisevaa. Kiinnostus tekniikkaan on olennaista.

Kielitaito & ATK taidot:
– Suomi tai Ruotsi, Englanti (kommunikointiin riittävä) ja perus ATK taidot

Persoona:
– Tarkka, ohjeita noudattava, ahkera