ValueSource Partners Oy -17 b

IOT PARK Salo
Joensuunkatu 7, 24100 SALO
www.values.fi
Juha-Matti Alve, [email protected]

Yrityksen toiminnan kuvaus:
– Osto- ja hankintatoimen asiantuntija ja resursointipalvelun tuottaja.
– Liikevaihto:   2,25 m€ (2016)
– Henkilöstömäärä:   50
– Omistus:     toimiva johto,  3 omistajan Oy

ValueSource on ketterä osto- ja hankintatoimen kumppani, joka tarjoaa hankintatoimen ammattilaiset operatiivisesta ostajasta aina hankintajohtajaan joustavasti palveluna. Toimitusketjun tehtävien ulkoistaminen tai vaikkapa yksittäisten resurssien hyödyntäminen on nyt ajankohtainen vaihtoehto joustavuuden, operatiivisten kulujen optimoinnin ja oman tekemisen fokusoimiseksi. Meillä on yli 40 hankinnan, operatiivisen oston ja logistiikan ammattilaista. Huippujengimme on meidän omia työntekijöitämme.

Yrityksen kehittämistarve:
HAASTE: LÖYTÄÄ JA REKRYTOIDA OIKEAT TEKIJÄT/ASIANTUNTIJAT OIKEAAN AIKAAN.
REKRYTOINTI/HEADHUNTING JA YRITYKSEN OPERATIIVISTEN TEHTÄVIEN TEHOSTAMINEN.
1. Työntekijöiden löytäminen markkinoilta ja rekrytointiprosessin tehostaminen sekä laadun varmistaminen
2. Operatiivisten tehtävien tehostaminen (HR tehtävät, myynnin tukeminen, johdon avustaminen jne.)

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
HR ja johdon executive assistentti
– rekrtointikuvauksen luomisessa mukana olo ja viimeistely
– uusien työpaikkojen avaaminen omaan HR-järjestelmään sekä rekrykanaviin (oma web, mol, monster, LinkedIn yms.)
– Headhuntingin avustamien (etsintä,
– jatkuva statusseuranta (avoimet positiot, uudet positiot, ym.)
– osallistuminen rekrytointiprosessin käytännön kehittämiseen
– osallistuu hakijoiden esivalintaan
– osallistuu hakijoiden ensikontaktointiin
– osallistuminen osaajapankin ylläpitoon (rekrytointijärjestelmä)
– rakentaa viestintämallin (aktiivisen yhteydenpitokanavan) työnhakijoiden ja ValueSource välille (rekrytointijärjestelmää hyödyntäen)
– osallistuu ”100 % hakijaviestin toteuttamiseen”
– palkkatukien hakeminen
– rekrytointi- ja HRM-järjestelmien ylläpito (Saima, LinkedIn Recruiter)
– järjestelmäoikeuksien hallinta
– pienhankinnat
– työterveyshuollon henkilöstötietojen ylläpito
– sekä muita hallinnon tehtäviä
– jatkomahdollisuudet edetä HR- ja hallinnon tehtävissä ja saada vastuuta kokonaisuudesta

Tavoitteet harjoittelun aikana:
Tukea rekrytointia, kandidaattien vaihtuvuus, rekrytointiprosessin kehitys ja yrityksen operatiivisten tehtävien tehostaminen.

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– Onnistuneiden rekrytointien määrä, työntekijöiden vaihtuvuuden mittari, ja johdon ajan vapautuminen lisäarvoiseen tekemiseen = YRITYKSEN KASVAMINEN MAHDOLLISTUU

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:
– KOKEMUS HR / REKRYTOINNIN TEHTÄVISTÄ ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ. TAUSTALLA VOI OLLA ISON YRITYKSEN REKRYTOINTI/HR TEHTÄVIÄ TAI HENKILÖSTÖPALVELUYRITYKSEN KOKEMUSTA. Yli 5 vuotta kokemusta

Koulutus:
– KAUPALLINEN TAI TEKNINEN KOULUTUSTAUSTA. OPISTOTASO/AMK TASO JA SIITÄ YLÖSPÄIN

Kielitaito & ATK taidot:
– Kokemus rekryjärjestelmistä esim. Saima, LinkedIn Recruiter yms. on tarpeellista. MS office (Office 365) taidot pitää olla yli keskitason.
– SUOMI JA ENGLANTI SUJUVAA. MUU KIELITAITO ON PLUSSAA MM. VIRO JA RUOTSI.

Persoona:
– INNOSTUNUT, POSITIIVINEN, KEHITYSMYÖNTEINEN, ALOITEKYKYINEN, KYKENEE TOIMIMAAN ITSENÄISESTI (+ RUOKKII TIIMITYÖTÄ JA YHTEISTÄ ONNISTUMISTA), ROHKEA JA TULOSHAKUINEN.