ValueSourse Partners Oy 18-2

IOT PARK Salo   
Joensuunkatu 7, 24100 SALO12
www.values.fi

Yrityksen toiminnan kuvaus:
– Osto- ja hankintatoimen asiantuntija ja resursointipalvelun tuottaja.
– Liikevaihto:   3 m€
– Henkilöstömäärä:  40
– Omistus:     toimiva johto,  3 omistajan Oy

ValueSource on ketterä osto- ja hankintatoimen kumppani, joka tarjoaa hankintatoimen ammattilaiset operatiivisesta ostajasta aina hankintajohtajaan joustavasti palveluna. Toimitusketjun tehtävien ulkoistaminen tai vaikkapa yksittäisten resurssien hyödyntäminen on nyt ajankohtainen vaihtoehto joustavuuden, operatiivisten kulujen optimoinnin ja oman tekemisen fokusoimiseksi. Meillä on yli 40 hankinnan, operatiivisen oston ja logistiikan ammattilaista. Huippujengimme on meidän omia työntekijöitämme.

Yrityksen kehittämistarve:
– B2B asiantuntijapalvelujen ja ratkaisumyynnin kehittäminenammattilainen.

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– B2B asiantuntijapalvelujen ja ratkaisumyynnin ammattilainen.
– B2B-myyjän tehtävässä työskentelet asiakashankinnassa kontaktoiden itsenäisesti jo valmiiksi pohjustettuja yhteistyökumppaneita ja hankit uusia asiakkaita sovituista kohderyhmistä.
– Kartoitat yritysasiakkaiden tarpeita ja räätälöit ValueSource palveluista parhaiten asiakkaitasi palvelevia ratkaisuja. Työpaikka sijaitsee Pääkaupunkiseudulla (vaihtoehtoisesti voi olla Salo, Turku). Työaika on ma-pe klo 8-16. Saat käyttöösi myynnin työvälineet Hubspot CRM, markkinointimateriaalit ja tukevan koulutuksen ValueSource asiantuntijapalveluista.

– Sinulla on jo kokemusta asiantuntijapalvelujen/ratkaisumyynnin B2B myyntityöstä ja asiakasrajapinnassa työskentelystä.
– Tunnet modernit tavat ja työkalut somesta CRM;ään ja osaat hyödyntää myös puhelinta työvälineenä.
– Olet olemukseltasi uskottava, energinen ja tavoitteellinen – haluat saavuttaa tuloksia ja menestyä, mutta haluat ennen kaikkea auttaa asiakkaita ja ValueSourcea menestymään.
– Sinulla on sujuva suomen ja englannin kielen taito.
– Kaikki muu kielitaito on eduksesi.

Tavoitteet harjoittelun aikana:
1.Asiakashankinta
2.Palvelunhallinta ja KAM työskentely = asiakastyytyväisyys ja lisäarvon tuotto
3.ValueSource myynnin ja markkinoinnin kehittäminen / kehityspanos

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
1.Asiakasmäärän kehitys vs. tavoitteet
2.Asiakastyytyväisyys NPS
3.Asiakaspysyvyys
4.Tapaamiset vs. tarjoukset vs. kaupat
5.Myyntikate

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:
– Työkokemusta yli 5 vuoden ajalta myyntityöstä ja asiakaspalvelusta B2B segmentissä.
– Myyntitausta voi olla hankittu asiantuntijapalvelujen myynnin, key account tehtävien, palvelupäällikön roolista, HR-/henkilöstöpalvelujen myynnistä tai IT-ratkaisujen myynnistä ja asiakashallinnasta.

Koulutus:
– Kaupallinen tai tekninen koulutustausta. Opistotaso/amk taso ja siitä ylöspäin.

Kielitaito & ATK taidot:
– Suomi ja englanti sujuvaa – muu kielitaito on plussaa mm. viro ja ruotsi.
– Kokemus nykypäiväisistä työkaluista auttaa esim. CRM (Hubspot), LinkedIn.
– Office 365 erityisesti PowerPoint ja Excel -taidot pitää olla yli keskitason.
– Eduksi katsotaan myös, jos sinulla on kokemuksesta sosiaalisen median työvälineiden FB/LI/TW käytöstä ja tunnet digimarkkinoinnin perusteet tai ainakin mahdollisuudet.

Persoona:
– Innostunut, positiivinen, aloitekykyinen, kykenee toimimaan itsenäisesti ja vastuullisesti (+ ruokkii tiimityötä ja yhteistä onnistumista), rohkea ja tuloshakuinen.