Datasense Oy 2 -17

Iot-Park,  Joensuunkatu 7, 24100 SALO
www.datasense.fi

Yhteyshenkilö:

Yrityksen toiminnan kuvaus:

Datasense Oy on liiketoiminnan digitalisointiin erikoistunut yritys. Osaamisemme keskiössä ovat arkkitehtuurin konseptisuunnittelu, ohjelmointi sekä monipuoliset IoT-sovellukset.

– Liikevaihto:  Start Up  M€
– Henkilöstö: 4
– Omistus:

Yrityksen kehittämistarve:
– Front-end, back-end, ja big data ohjelmistokehityksen osaamisen laajentaminen. Pilvipalveluiden yleisosaaminen luetaan eduksi.

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– Ohjelmitokehitys ront-end puolella: HTML, CSS andJavaScript. Pilvipalveluiden yleisosaaminen luetaaneduksi. Myös back-end ja big data on mahdollista

SW coder front end development: HTML, CSS, and JavaScript. Pilvipalveluiden yleisosaaminen luetaan eduksi.

Tavoitteet harjoittelun aikana:
-Työllistyä yrityksessämme.
-Kehittää omaa ja yrityksen frond end osaamista.
-Olla osana pilvipalveluiden kehittämistä

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– Harjoittelujakson alussa määritellään henkilön osaamistason perusteella tavoitteet harjoittelulle yhdessä työnantajan yhteyshenkilön kanssa.
– Harjoittelun edistymistä arvioidaan kuukausittaisella palaverilla yhdessä harjoittelijan kanssa.

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:
– 1-3 vuotta, edellytykset kehittyä front-end,back-end tai big data ohjelmoijaksi.

Koulutus:
– Koulutus tai käytännön osaaminen

Kielitaito & ATK taidot: 
– suomi, englanti

Persoona:
– Sopii Datasensen tiimiin, voi olla puheliaampi tai hiljaisempi.