TPE Oy -17

www.tpe.fi
Varespellontie 10, 21500 Piikkiö
Tehdastie 17,  31400 Somero

Yrityksen toiminnan kuvaus:
– TPE: Teräsrakentaminen ja julkisivutyöt  (18 M€, 70 hlöä)
– TPE Spirit Oy: Pelti-villa-pelti -elementtitehdas, (8 M€, 12 hlöä)
– Tehtaat: Raisio, Kaarina, Somero;

Yrityksen kehittämistarve:
– suunnittelun ja laadun valvonnan sekä järjestelmän kehittäminen sekä
– näiden asioiden päittäinen hoitaminen
– osallistuminen myös hankintatoimeen sekä tarjouslaskentaan ja myyntitoimintaan

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
Etsitään motivoitunutta tekijää jolla tekniset valmiudet
– elementtien suunnittelu ja laadun valvonta /tai
– tarjouslaskentaa ja myyntitoiminnan osallistuvana
em. toiminnan kehittämiseen Yrityksessä haetaan tehtävään henkilöä jolla on mahdollisimman hyvät valmiudet osasta tehtävämäärityksiä ja valmius esim. 6 kk aikana omaksua myös muita osatehtäviä tai osallistua niiden kehittämiseen.

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– Näkyvien mitattavien tulosten aikaan saaminen

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– Katsotaan lähtötilanne ja missä ollaan KEKOn jälkeen näissä asioissa

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:
Työkokemus:                                    3-20 v.-
Koulutus:                                            insinööri tai vastaava
Kielitaito & ATK taidot:              Suomi, Englanti, Ruotsi
Persoona:                                           oikea asenne, halu oppia uusia asioita ja viedä niitä eteenpäin
.