Leanor Oy

Leanor-logo.gifJoensuunkatu 7, 24100 Salo
www.leanor.fi

Yrityksen toiminnan kuvaus:
– Liikevaihto: startup yritys
– Henkilöstömäärä: 4
– Omistus: Perustajajäsenet Jukka Kontulainen, Mika Könnö, Annika Laaksonen, Miikka Lehtinen

Leanor Oy auttaa perinteisiä toimialoja tavoittamaan asiakkaansa käyttämällä avuksi mobiiliaplikaatioita ja paikannusteknologioita. Paikkatiedon avulla asiakkaalle voidaan kohdentaa oikeanlaista tarjontaa.  Sisätiloissa paikannusta tehdään Bluetooth-majakoiden avulla.

Yrityksen kehittämistarve:
– Yrityksen tärkein tulonlähde tulee olemaan mainonta sovelluksen kautta. Mainosten luonti, myynti, hallinta ja laskutus vaatii oman järjestelmänsä, joka meidän on joko hankittava tai kehitettävä, sekä integroitava varsinaiseen tuotteeseemme. Tämä vaatii asiantuntemusta, jonka haluamme sisälle omaan yritykseemme, vaikka varsinainen koodaus onkin alihankittu.

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– Kehittääkseen tarvittavan ratkaisun työntekijä tulee tekemään itsenäisesti selvitystyötä, kartoittamaan vaihtoehtoja sekä olemaan aktiivisesti yhteydessä olemassa oleviin Leanorin alihankkijoihin ja mahdollisiin ratkaisutoimittajiin.
– Tavoite on että työntekijän rooli voisi laajentua vastaamaan Leanorin järjestelmäarkkitehtuurista.

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– Perehtyä mainonnanhallinnan ratkaisuihin ja löytää Leanor Oy:n tarpeisiin parhaiten soveltuva joko valmis ohjelmisto tai määritellä alihankittava ratkaisu.
– Valitun ratkaisun käyttöönotto.

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– Vuoden 2016 loppuun mennessä mainonnanhallintajärjestelmä on otettu käyttöön ja integroitu Leanorin liiketoimintaprosesseihin

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:
– Vähintään 5 vuoden työkokemus tietojärjestelmien suunnittelusta

Koulutus:
– Soveltuva korkeakoulututkinto (esimerkiksi tietojärjestelmätiede)

Kielitaito & ATK taidot:
– Sujuva suullinen ja kirjallinen suomen ja englannin taito

Persoona
: Itsenäinen, utelias ja rohkea oppimaan uutta.