Oy Pertinax Ab

www.pertinax.fiPetrinax-logo 227
Myllyojankatu 3,  24100 SALO

Yrityksen toiminnan kuvaus:
– Pertinax Oy ideoi, suunnittelee ja toteuttaa monenlaisia tulostuspintoja mainonnan, sisustuksen ja teollisuuden käyttötarpeisiin.
– Omat tuotanto- ja toimitilat sijaitsevat Meriniityssä Salossa ja lisäksi yrityksellä on myyntipiste Logomossa Turussa.

Yrityksen kehittämistarve:
– Verkkokaupan kehittäminen ja käyttöönotto osana SOME-markkinoinnin suunnitelua, kehittämistä ja toteutusta – Info-, promo- ja tapahtumamarkkinoinnin tuoteportfolion kehittäminen ja käyttöön otto.
– Asiakassegmentointi, uusien asiakasryhmien ja markkinointikanavien määrittely ja luominen.
– Yrityksen palveluratkaisujen tuotteistaminen ja myynnin tukimateriaalin luominen.
– Lisämyynti

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– Myynnin ja markkinoinnin kehittäjä pk-asiakasryhmille
– Ratkaisumyyjä

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– Selkiinnyttää ja tehostaa markkinoinnin ja myynnin työkaluja ja toimintaa.
– SOME-markkinoinnin mittareilla selkeiden kasvutavoitteiden ylittyminen ja niiden kehityksessä edistyminen (selkeän seurannan presentointi)
– Työntekijä perehtyy yrityksen toimintaan ja tuotteisiin.
– Perehdyttää itsenäiseksi ratkaisumyyjäksi.

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– SOME-mittareilla asetettujen kasvutavoitteiden ylittäminen
– Uusien markkinointikanavien ja asiakassegmenttien käyttöön otolla, tuotteistettujen palveluiden lukumäärällä, verkkokaupan toimivuudella, esim. asiakastyytyväisyydessä, leadien määrässä ja lopulta euroissa.

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:
Työkokemus:                                   – Työntekijältä toivotaan kokemusta b-to-b puolen myynnistä, kykyä luovaan ja epätavanomaiseen ajatteluun
.                                                                   sekä rohkeutta ja luontaista uteliaisuutta heittäytyä uusiin asioihin.
.                                                                – Ymmärrys graafisesta/sisustusalasta ja/tai niissä käytettävistä laitteista on luonnollisesti eduksi
.                                                               ja supliikin toivotaan sujuvan suomen lisäksi ainakin englanniksi.
Koulutus:                                          – Kaupallisen ja/tai graafisen ja/tai sisustusalan koulutus katsotaan eduksi
Kielitaito & ATK taidot:            – Sujuva Suomi ja englanti, Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi. Word, Excel ja Powerpontin sujuva hallinta.     .                                                                         – Käyttökokemus jostain toiminnanohjaus-järjestelmästä katsotaan eduksi.
.                                                                – Kuvankäsittely ohjelmien hallinta on eduksi.
Persoona:                                        – Ensisijaisesti hakijasta toivotaan lisälinkkiä olemassa olevaan, osaavaan ja hulluttelevaankin tiimiimme. ;D