Nonstop KEKO

YrityskatsastusMenossa 30 aloituspaikan Nonstop-KEKO eli yritysten kehittämiskoulutus. ELY:n tukeman koulutuksen tarkoituksena on tukea yritystä kehittämään toimintaansa ja näin kertyneillä työtehtävillä työllistää kehittämistehtävään valittu henkilö.

Koulutuksen kesto on 100 työpäivää joista 20 on tietopuolista lähiopetusta ja 80 työpaikalla tapahtuvaa työtehtävien, yrityksen toimintatapojen ja henkilöstöyhteistyön haltuun ottoa.

Klikkaa isompi versio auki

Nonstop-KEKO:n päätavoitteet ovat:

 • PK-yritysten kehittämistarpeiden ja erityiskoulutettujen työttömien osaamisen yhdistäminen ”koulutusmätsiksi” joka koulutuksen loppupuolella tai jälkeen muuttuu työsuhteeksi
 • Yrityksen valittu kehittämistoiminto kehittyy ja syntynyt lisäresurssi mahdollistaa työllistymisen
 • Koulutettava työllistyy

Klikkaa hakusivulle, jossa yritykset ja tehtävät on esitelty:  Nonstop KEKOon hakeminen

Kenelle!

Yritykset:  Laajennetulle Salon alueen PK-yrityksille, (V-S Turusta itään) joilla on selkeätä kehitettävää, halua saada tuloksia sekä halua yhdessä Yrityskatsastuksen kanssa kouluttaa valittu henkilö tavoitteena jakson päätteeksi työllistää hänet.

Tyypillisiä tilanteita ovat esim. eläköityvän henkilön tehtävien siirto, uuden toimihenkilön tarve tiettyyn tehtävään, nykyisten työntekijöiden lisääntyneen työmäärään jakaminen uudelle henkilölle ym. Lisätietoa yritykselle!

Hakijat: kohderyhmänä ovat teknisen tai kaupallisen alan asiantuntijat ja osaajat. Henkilöllä on koulutustaustana ammattikorkea-asteen tai korkea-asteen koulutus tai työkokemuksen kautta saavutettu vastaava asiantuntijaosaaminen. Henkilö on kehittämis- ja kehittymishaluinen työtön tai työttömyysuhanalainen työnhakija, joilla on työvoimapoliittinen koulutustarve.  Hänellä on hakukohteen tehtävään soveltuva koulutus ja/tai työkokemus sekä kokee pystyvänsä omaksumaan annetun työtehtävän koulutuksen aikana. Lisätietoja hakijalle

Lisätietoja

Referenssejä

Yrityskatsastus on toteuttanut KEKO-koulutusta vuodesta 2015 ja työllistänyt jo reilut 70 toimihenkilöä tai vastaavaa alueen pk-yrityksiin.

Onnistumisprosentti on ollut yli 90 % koulutukseen osallistuneista!
IT-Line Manufacturing Oy on mainio esimerkki KEKO:n toimivuudesta.

KEKO pähkinänkuoressa

 • ELYn tukemaan työvoimapoliittista koulutusta
 • Ei ole tutkintoon johtavaa koulutusta
 • 30 aloituspaikkaa Nonstoppina (täytetty 10/30)
 • Välistartteja n. 6-8 vkon välien (vrt. kalenteri yllä)
 • 100 koulutuspäivää joista 80 työpaikalla ja 20 lähiopetuksessa
 • Hakeminen
  • Hakemus 2 osaisesti
   • Virallinen hakemus TE-palveluiden järjestelmään jolla vahvistetaan osallistumisoikeutta
   • 2. hakemus sähköpostilla [email protected], jossa vapaamuotoinen hakemus ja halutut liitetiedostot (CV:t, lausunnot ym.). Tällä taas ohjataan haettuun yritykseen niitä tietoja, joita toivot laskettavan hyväksesi valintaa tehtäessä!
   • Klikkaa varsinaiselle työn HAKUSIVULLE
 •  

Lisätietoja

     
Jari Laakkio Caudillo Oy [email protected]  0500 780 070
Merja Lehtinen TP Profiitti Oy [email protected]  040 541 76 80
Hanna-Leena Rantala TP Profiitti Oy [email protected]  040 727 63 61
Hannu Salminen AO-projektit Oy [email protected]  0400 787 323