Hyödyt yritykselle

Yrityskatsastuksen jälkeen yrityksellä / yrittäjällä on:

 1. —Selkeämpi ymmärrys omasta liiketoimintaympäristöstä

  …aina ei aurinko paista. Me etsimme ratkaisuja myös mukavuusalueen ulkopuolelta…”
  …aina ei aurinko paista. Me etsimme ratkaisuja myös mukavuusalueen ulkopuolelta…”
 2. —Parempi käsitys siitä, mihin yrityksessä sitoutuu aikaa ja rahaa
 3. —Aikaa vapautettu businekseen
 4. —Mahdollisuus parempaan pääoman tuottoon ja riskien hallintaan
 5. —Aina ajantasaista tietoa päätöksenteon pohjaksi; vähentynyt tarve olettamien tekemiseen

Yrityskatsastuksen vaiheita

1. Nykytilanteen kuvaaminen;
*
Keskeisten toimintojen kuvaaminen

2. Talouslukujen yhdistäminen kuvattuihin toimintoihin;
*
Kulujen ja tuottojen läpivalaisu helpottamaan eri osa-alueiden kannattavuuden ymmärtämistä

3. Havaittujen mahdollisuuksien ja uhkien läpikäynti;

 1. Korjaavat toimenpiteet,
 2. Mahdollisuudet myynnin lisäämiseksi,
 3. Raportointi

4. Yrityksen tavoitteiden tarkistus;
*
Halutun tavoitetilan määrittäminen ja mahdollinen dokumentointi

5. Toimenpideohjelma;
*
Suunnitelman toteutumisen edellyttämät konkreettiset toimenpiteet:

 1. Toiminnalliset muutokset,
 2. Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen,
 3. Talouden seurannan ja raportoinnin kehittäminen

6. Tulosten varmistaminen;
* Tuki toimenpideohjelman toteuttamiseksi ja tulosten saavuttamiseksi. Muut mahdolliset tukitoimenpiteet.

Yrityskatsastus-prosessina 2015 lr
Yrityskatsastus-prosessina 2015

Yrityskatsastuksen raportti

 1. —Nykytila
  1. –Prosessin kuvaus
  2. –Talouden kuvaus
  3. Markkinatilanteen kuvaus
 2. —Analyysi
  1. –Yrityksen vahvuudet ja haasteet
  2. –Ulkopuoliset mahdollisuudet ja haasteet
 3. —Toimenpidesuositukset

Huom! Prosessia voidaan myös räätälöidä monipuolisemmaksi asiakkaan tarpeiden mukaan. Keskustellaan lisää!

Yrityskatsastus leima -2015 400.gif