Salon Konepaja Oy

http://salonkonepaja.fiSalonKonepaja-logo
Kalkkitie 4,  24280 SALO

Yrityksen toiminnan kuvaus:
– Koneistukseen ja osakokoonpanoihin perustuva sopimusvalmistus sekä projekti- ja varaosatoimitukset.
– Yli puolet yrityksen liikevaihdosta tulee viennistä Eurooppaan ja Aasiaan.
– Henkilöstö: 27,  Liikevaihto n. 5 milj. €

Yrityksen kehittämistarve:
– Tavoitteena kasvu ja kansainvälistymisen laajentaminen.
– Yrityksellä on tarve syventää liiketoimintaa nykyisten kansainvälisten asiakkaiden kanssa.
– Myös uusia kansainvälisiä asiakkaita tarvitaan laajentamaan nykyistä asiakaspohjaa.

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– Markkinointipäällikkö
– Ylläpitää ja kehittää nykyisiä kansainvälisiä asiakassuhteita.
– Etsiä ja rakentaa uusia asiakkuuksia kansainvälisiltä markkinoilta.
– Hoitaa yhdessä muun organisaation kanssa valittujen asiakkuuksien tarjouslaskentaa ja myyntiä.

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– Perehtyä yrityksen tarjontaan ja laatia yhdessä yrityksen kanssa kansainvälistä markkinointisuunnitelmaa ja aineistoa.
– Luoda kontakteja nykyisiin kansainvälisiin asiakkaisiin ja kartoittaa yrityksen mahdollisuuksia laajentaa tarjontaansa ja lisämyyntiä nykyasiakkaille.
– Perehtyä yrityksen tarjouslaskentaan.

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– Kyvykkyydellä yhdistää toimialamme asiakastarpeet ja meidän tarjontamme kaupoiksi.
– Kommunikoinnin ja yhteistyön sujuminen asiakkaiden ja meidän organisaation kanssa.

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:
Työkokemus:                                    Myynti ja markkinointi kansainvälisille asiakkaille tai kokemus kone-ja metallialan yritysten tuotanto ja johtotehtävissä, myös projektipäälliköt voisivat soveltua.
Koulutus:                                            Insinööri, diplomi-insinööri, muu teknillinen tai kaupallinen koulutus
Kielitaito & ATK taidot:             Erinomainen englanti, ruotsi ja saksa eduksi.
ATK:                                                      Office ohjelmiston hyvä hallinta, erityisesti PowerPoint eduksi.
Persoona:                                          Ulospäin suuntautunut, aktiivinen, oma aloitteinen, tuloshakuinen.
.