Saumeri Oy

www.saumeri.fi
Pinokedontie 10, 25190 Pertteli
Yhteyshenkilö: Esa Ahonen tj, yrittäjä, 02 – 721 3011 / 0400 – 322 931, [email protected]

Yrityksen toiminnan kuvaus:
– Liikevaihto: 900.000 €
– Henkilöstömäärä: 8
Saumeri Oy toimii räätälöityjen, asiakasohjautuvien tuotteiden valmistajana ja jakelijana valtakunnallisille tukkuliikkeille. Tavoitteena on päästä yhteistyöhön, joka sisältää tuotteiden valmistuksen ja palveluiden jakelulogistiikan kokonaisuudessaan. Lisäksi autamme yhteistyökumppaneitamme kaupparakenteen kehittämisessä ja uusien innovaatioiden löytämisessä.

Yrityksen kehittämistarve:
– Uusasiakashankinnan kehittäminen ja tuoteryhmien tuotteistaminen monipuolistamiksi vastaamaan modernia laitekantaa. Myös koulutuksen kehittäminen

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– Asiakkaan tunnistaminen ja tarpeiden kartoitus, osallistuminen graafiseen suunnitteluun, myyntityö
Vaiheet:
* haalariharjoittelulla yritys ja toimiala sekä mahdollisuudet haltuun
* uusiasiakashankinnalla ja heidän tarvekartoituksella monipuolistamaan mahdollisuuksia
* markkinointi- ja myyntitoiminnalla resurssia
* mahdollisuus myöhemmin myös osakkaaksi

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– sopeutuminen aktiiviseksi yrityksen toimijaksi
– alan perusosaamisen omaksuminen ja sen siirtäminen asiakaskontakteissa tapahtuvaksi heidän tarpeiden kartoittamiseksi
– kykyä luoda olemassa olevilla järjestelmillä uusia tuotteita tai jopa tuoteryhmiä
– kykyä luoda koulutuspaketteja asiakassuhteiden tehostamiseksi
– tavoitteellisuuden mittarit

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– em. mainittujen tavoitteiden arvioinnilla

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus: kaupallinen, myyntiala ja graafisena alan perusteiden työkokemus eduksi

Koulutus: AMK tai muu opistotasoinen kaupallisena alan koulutus eduksia, myös käytännön osaaminen työelämän kautta lasketaan eduksi

Kielitaito & ATK taidot: EN, RU puhe- ja teksti eduksi, ATK perusosaaminen, graafisen alan tunteminen

Persoona: huumorintajuinen, sosiaalinen, omatoiminen, vastuuta kantava teamipelaaja