Marine Alutech Service Oy

Telakkatie 47, 25570 Teijo
www.marinealutech.com

Yrityksen toiminnan kuvaus:

Marine Alutech Oy:n tytäryhtiö. www.marinealutech.com. Marine Alutech Service Oy on perustettu vuonna 2010. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Salo, ja pääasiallinen toimiala Laivojen kunnossapito ja telakat

Yhtiön liiketoimintaan kuuluu tuotteiden vienti ulkomaille.

Emoyhtiö Marine Alutech Oy valmistaa veneitä ammatti- ja viranomaiskäyttöön sekä huoltaa.
– MA in Youtube Watercat K13 FIC, Watercat M18 AMC Combat
– erikoistunut mm. puolustuvoimien, rajavartiolaitoksen alusten rakentamiseen. Myös Omanin poliisu ja Sveitsin armeija työllistävät Marin Alutechiä (TS-media)

– Liikevaihto:  2,1  M€ (konsernin yli 20 M€()
– Henkilöstö: 8 (konserni yli 70)
– Omistus: Oy pääosakkaat N & H Haro

Yrityksen kehittämistarve:
– Verkkokaupan kehittäjä
– SOME-ylläpitäjä

Tehtävä muodostuu seuraavista elementeistä, joista voidaan sopia tarkemmin:
   a) Olemassa olevan verkkokaupan ylläpito ja kehittäminen
   b) Kaupan logistiikkaan osallistuminen
   c) Yritysryhmään kuuluvan 3 yrityksen SOME-tilien hoito
   d) Em. digimarkkinointiin osallistuminen

Yritysryhmän liikevaihto >20 M€ ja hlöstöä 70+ toiminta kansainvälistä. Yritys Salo-Hki akselilla, mutta voidaan toimia muualtakin (esim. ennen Tre)!
Käytössä WordPress Woocemmerce alustalla oleva https://www.workboatparts.com/

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– toimii yhteistyössä Marine Alutech Oy:n (MA), Marine Alutech Service Oy:n (MAS) ja Polar Diesel Oy:n (PD) alan asiantuntijoiden kanssa.

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– omaksua www.workboatparts.com -verkkokaupan toiminnot. Ottaa vastuu arjen rutiineista, sivuston päivittämisestä sekä muusta ylläpidosta
– jatkossa myös kehittää sivustoa kaupallisten tarpeiden mukaan
– osallistua kolmen yrityksen SOME-toiminnan ylläpitoon ja kehittää sitä

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– Arviointi voidaan tehdä perustuen henkilön saavutettuun osaamistasoon tehtävässä sekä miten hän on osallistunut sovittuihin kehitystehtäviin.

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:
– verkkokauppaosaaminen eduksi
– some-osaaminen eduksi
– kaupallinen ja markkinointiosaaminen eduksi
– vene- tai veneenrakennusalan tuntemus ei välttämätöntä, sillä MA:n, MAS:n ja PD:n asiantutijat ovat yhteistyöverkostossasi

Koulutus:
– Opisto-/AMK-tasoinen tekninen ja/tai kaupallinen peruskoulutus eduksi.

Kielitaito & ATK taidot:
– Englanti (hyvä suullinen ja kirjallinen). Eduksi lasketaan Saksa ja/tai Ruotsin kielitaito.
– Erinomaiset/hyvät excel taidot sekä perustaidot käyttää muita MS-office ohjelmia (Word, Powerpoint, OneNote, Skype for Business, …)

Persoona:
– Avoin, ulospäin suuntautunut ja ryhmätyöstä tykkäävä henkilö.
– Aktiivinen, oppimishalukas ja itseohjautuva tuloshakuinen henkilö.
– Tehtävässä toimimisen edellytyksenä on henkilöturvallisuusselvityksen läpäiseminen. Lisäselvitys haastattelussa.