StarStore Oy -17

Lähteentie 1
24910 Halikko

Yhteyshenkilö: Vesa Lindegren
[email protected]

Yrityksen toiminnan kuvaus:

– Liikevaihto:    2013 perustettu yritys
– Henkilöstö:
– Omistus:  Vesa Lindegren

Yrityksen kehittämistarve:
– Uuden verkkotoiminnan aktivointi asiakassegmentoinnin, markkinoinnin ja diginäkyvyyden (mm. Google) avulla.

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– Näkyvyyden lisääminen, tiedottaminen, kontaktointi erilaisiin kohderyhmiin

Tavoitteet harjoittelun aikana:

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– Kontaktien määrä, asiakaskunnan ja toiminnan kasvu

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:
– verkkomarkkinoinnin tuntemus eduksi, markkinointiosaamista, tiedottamista

Koulutus:
– eduksi

Kielitaito & ATK taidot:
– suomi, perus-atk taidot, SOME-osaaminen ja …

Persoona:
– aktiivinen, oma-aloitteinen, tuloksia hakeva