Oy Western Shipyard LTD 18-2 t

www.wsy.fi  .
Telakkatie 51 
25570 TEIJO 

Liikevaihto: 8 M€ (2018 12 M€)
Henkilöstömäärä:  50 omia ja 60 alihankkijoita

Yrityksen toiminnan kuvaus: 
Oy Western Shipyard Ltd
– Telakointipalvelut, peruskorjaukset ja uudistuotannot usean vuosikymmenen kokemuksella
– WSY on APX-Metalli Oy:n CE- merkinnän piirissä oleva toimipiste.
– Tarjoamme asiakkaillemme monipuoliset telakointipalvelut, peruskorjaukset sekä uudistuotannot, joita teemme vuosikymmenien kokemuksella.
– Telakkamme sijaitsee Teijossa, noin 20 km Salon keskustasta

Yrityksen kehittämistarve:
– Asiakkaan lisääntyvän tilauskannan vaativan resurssin lisääminen niin projektijohtamisessa kuin korjaustyön toteuttamisen johtamisessa. 

Työntekijän varsinainen toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
Laivankorjaustyön johtaminen 
– vuorovaikutus tilaajan ja alihankkijoiden edustajien kanssa 

Työntekijän muita mahdollisia toimenkuvia/tehtäviä: 
Asiakasprojektin hallinta
– projektin johtaminen sen suunnittelemisesta toteuttamiseen
– vuorovaikutus tilaajan ja alihankkijoiden edustajien kanssa

Esimerkkejä arjen työtehtävistä: 

  • kenttäkelpoinen eli fyysisesti kunnossa, jotta voi kulkea esim. laivan pilssissä 
  • työnjohtotaitoa 
  • vuorovaikutustaitoa sidosryhmiin (esim. tilaajiin ja alihankkijoihin) 
  • joustava työaikakojen suhteen 
  • kyky aikatauluttaa tehtävät ja niiden tarvitsemat resurssit 
  • laadunvalvontakyky – nähdä, että tuote on WSY-tasoista jälkeä 
  • paineensietokyky 
  • perus ATK-taidot (jonkun tuotannonohjausjärjestelmän osaamista, käytössä Ventus) 
  • palavereissa valmius antaa selonteot rakentamisen tilannekuvasta omalta vastuualueeltaan 
  • täytyy pystyä käskemään ja toisaalta tulla miesten kanssa toimeen, vuorovaikutustaidot, 

Tavoitteet harjoittelun aikana:

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:
– Työnjohtokokemusta, työkokemus valmistavasta teollisuudesta, konepaja tai vastaava 
– Tehtävässä toimimisen edellytyksenä on henkilöturvallisuusselvityksen läpäiseminen. 
– Lisäselvitys haastattelussa. 
– Vaitiolosopimus 

Koulutus:
– Tekninen koulutus, teknikko/insinööri

Kielitaito & ATK taidot:
– Englannin kieli (”rallienglanti”), jonkun tuotannonohjausjärjestelmän käyttökokemus eduksi

Persoona:
– ulospäin suuntautunut,
– esimies- ja johtamistehtäviin soveltuva,
– itsenäiseen työskentelyyn kykenevä ja vastuuta ottava
– kyseeseen voi tulla myös hiljattain valmistunut, työuraansa aloitteleva