Heimo-Koru Oy:n Tekes-projekti

www.heimo-koru.com )
( Virusmäentie 65, 20300 Turku )

Yrityksen toiminnan kuvaus:
– Jalometallialan vienti-/tuontikauppa ja valmistus
– Projektin kohteena terveysalan uusi innovaatio, joka ei varsinaisesti enää liity vanhaan toimialaan.
– Arvioitu liikevaihto 2020 on 122 M€
– Projekti budjetoitu 0,35 M€
– Henkilöstö 3,5, omistus yksityinen

Yrityksen kehittämistarve:
Yritys aloittaa uudenlaisen terveydenhuollon sektorille kohdentuvan teknisen palvelutuotteen liiketoiminnan.

Työntekijän toimenkuva:
– Käynnistyvän TEKES-rahoitteisen kehittämishankkeen projektivastaava.
– Projektin koordinointi ja yhteydenpito yhteistyökumppaneihin.

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– Toteuttaa projekti yhdessä yrityksen johdon, asiantuntijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– Tuotekehitysprojektin ja tuotepilotoinnin toteutus yhdessä yrityksen henkilöstön ja partnereiden kanssa.
– Toteutusta ohjataan ja seurataan viikkokokousten avulla.

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:
– Projektityökokemus asiakaslähtöisestä verkostoituneesta kansainvälisestä kehityshankkeesta, markkinointikokemus,
syvällinen liiketoiminnallinen ymmärrys, kokemus tiimityöstä.
Koulutus:
– Teknikko, insinööri (AMK), DI. Myös terveydenhuollon kokemus teknologiapainotteisena tulee kyseeseen.
– ICT tietotaito eduksi.
Kielitaito  ATK:
– Kotimaisten kielten hallinta ja ymmärrys, englanti. Muut ovat lisäetu. Tarvittava tietotekniikan perusohjelmien käytäntöjen hallinta.
Persoona:
– Henkilön sosiaaliset taidot ja aiempi työkokemus ovat tutkintonimikkettä tärkeämmät.
– Motivaatio ja sitoutumiskyky sekä joustavuus ovat vahvuuksia.
– Esiintymiskyky ja soveltuva henkilökohtainen kontaktiverokosto ovat tärkeitä.