Western Shipyard Oy Ltd

Oy Western Shipyard Ldt

Telakkatie 51, 25570 TEIJO
www.wsy.fi

Yhteyshenkilö: Atte Kukkanen

Yrityksen toiminnan kuvaus:

Projektin toiminnan kuvaus – alusten peruskorjausprojekti: Alueella työskentelee n. 40 eri ammattiryhmän edustajaa sekä lisäksi merkittävästi tilaajan edustajia. Toimenkuvaan kuuluu hallita em. toimijoiden materiaalivirtoja sekä pitää alueen järjestystä yllä.

– Liikevaihto:   6,5 M€
– Henkilöstö: 25
– Omistus: APX:n tytäryhtiö

Yrityksen kehittämistarve:
– varastotoimintojen ja logistiikan kehittäminen ja pyörittäminen
– tavaranvastaanotto, projektialueen järjestyksen ylläpito
– laivaan menevän ja ulos tulevan materiaalivirran hallinta
– kotiinkutsu- ja vuosisopimustuotteiden hallinta

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– vrt. edellä

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– osallistuu luomaan em. systeemijärjestelmiä
– oppi oamtoimisesti hoitamaan em. asiat

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– miten aloitteellisuus näkyy käytännön toteutuksissa

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:
– varasto- ja logistiikka eduksi

Koulutus:

Kielitaito & ATK taidot:
– suomi, ”rallienglanti” eduksi, perusOffice

Persoona:
– järjestelmällinen, yhteistyökykyinen, joustava, omatoiminen

HUOM! Valitun henkilön tulle suostua suppeaan turvallisuusselvitykseen. Tiedustele tarkennuksia!