Tulisuoja Suomi Oy

Satamakatu 5, 24100 SALO

Yhteyshenkilö:

Yrityksen toiminnan kuvaus:

– Yritys kehittää ja valmistaa uuteen teknologiaan perustuvia keraamisia palonkestäviä materiaaleja
– Yritys myy rakennusteknisiä testauspalveluja

– Liikevaihto:   1 M€
– Henkilöstö: 4
– Omistus: Oy

Yrityksen kehittämistarve:
– Rakentamisen standardien ja rakennustuotteiden patenttian digitaalisen kokonaishallinan kehittäminen

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– Standardien, patenttien, tuoteturvallisuusdokumenttien ja testauksen raportoinnin kokonaishallinta

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– Luoda järjestelmällinen tapa hoitaa ym. asioita

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– Arvioidaan onko järjestelmä riittävä ja sopiva asetettuihin tavoitteisiin nähden

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:
– patentointi-, standardointi- tekninen dokumentointitausta

Koulutus:
– ei merkitystä

Kielitaito & ATK taidot:
– suomi, englanti pakolliset, muu kielitaito etu

Persoona:
– järjestelmällinen, tarkka, ahkera