TP Profiitti Oy

www.tpprofiitti.fi
Örninkatu 15 B, 24100 SALO

Yhteyshenkilö: Merja Lehtinen, 040-5417680, [email protected]

Yrityksen toiminnan kuvaus:
– Liikevaihto: 280.000 €
– Henkilöstömäärä: 4
– Omistajat: Merja Lehtinen ja Hanna-Leena Rantala

TP Profiitti Oy on talous- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijayritys. Yrityksen toiminta perustuu palvelujen jatkuvaan kehittämiseen sekä uusimpien ohjelmistojen ja toimintatapojen hyödyntämiseen. Yrityksen asiakkaat ovat Etelä-Suomen alueella. Yritys auttaa asiakasyrityksiään mm. prosessien kehittämisessä sekä kannattavuuden seurannassa.

Yrityksen kehittämistarve:
– Palveluprosessin kehittäminen ja tehostaminen, jotta yritys pystyy vastaamaan kannattavasti kasvaviin asiakasmääriin.
– Palkka-aineiston vastaanoton ja käsittelyn kehittäminen

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– palkanlaskenta, kirjanpito sekä prosessien kehitystehtävät

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– sopeutuminen aktiiviseksi yrityksen työntekijäksi – osaamisen hyödyntäminen asiakaskontakteissa
– korjausehdotuksia palveluprosessiin, erityisesti palkkahallintoprosessiin
– itsenäiseen työskentelyyn pystyvä

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– em. mainittujen tavoitteiden arvioinnilla

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus: kokemus palkanlaskennasta ja tilinpäätöksistä on eduksi, mutta tärkeintä on, että ymmärtää talouden lainalaisuudet sekä haluaa panostaa digitaalisuuteen ja tekniikan hyödyntämiseen asiakkaiden talousprosesseissa

Koulutus: AMK tai muu opistotasoinen koulutus

Kielitaito & ATK taidot: suomi, englanti, office-ohjelmien hyvät taidot

Persoona:        opastava, omatoiminen, vastuuta ottava ja loogisen ajattelun omaava