Stremet Oy

www.stremet.fi
Satamakatu 25, 24100 SALO

Yhteyshenkilö:

Yrityksen toiminnan kuvaus:

Metalliosien ja -tuotteiden valmistus alihankintana

– Liikevaihto:    4,7 M€
– Henkilöstö:  40
– Omistus: Oy

Yrityksen kehittämistarve:
– Yrityksessä otetaan käyttöön uusi laskutusjärjestelmä, jonka työtä tilaus-laskutusprosessia tullaan kehittämään

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– Uuden järjestelmän ns. ”pääkäyttäjä”, tilaus- ja laskutusprosessien lisäksi myös mahdollisuuksien mukaan muita myyntiin / markkinointiin liittyviä tehtäviä

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– Oppia uuden järjestelmän käyttö niin, että nykyisten työntekijöiden resursseja vapautuu muihin tehtäviin

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– Miten onnistunut sisäistämään uuden järjestelmän sekä yrityksen toimintatavat. Kuinka hyvin löytänyt roolinsa työyhteisössä

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:

Koulutus:

Kielitaito & ATK taidot:
– Perus atk-taidot, kielitaitona englanti,

Persoona:
– oma-aloitteinen, aktiivinen