Satel Oy 2

www.satel.com  
Meriniitynkatu 17,
24100 SALO

Yrityksen toiminnan kuvaus:

IOT ja pilvipalvelut: Pilvessä oleva analytiikka, monitorointi ja raportointi sekä laitehallinta, mikä tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa.
Tuotteemme on pilvessä skaalautuva erilaisiin IOT palveluihin esimerkkinä rakennusfysiikan ja ilmanlaadun analysointi pilvessä.

– Liikevaihto:  13,4 M€
– Henkilöstö: 65
– Omistus: Oy

Yrityksen kehittämistarve:
– Tehtävän aihepiirikuvaus:

Meillä on nyt pääosin Windows-alustalla toimiva, itse tuotettu palvelintyyppinen ohjelmisto, joka pohjautuu muutamaan .NET Framework ja NodeJS-pohjaiseen serviceen. Tämä on saatavissa toimimaan myös Linux-alustalla.

Tähän kokonaisuuteen aiotaan liittää myös WEB-rajapintojen taakse tiedonkeräystietokanta ja visualisointi (esim. Elastic ja Grafana), joiden integrointiin liittyviä tehtäviäkin pääsee ehkä tekemään.Nämä olisi tarkoitus saada nyt paketoitua hallitavaksi Linux-alustalla toimivaksi DOCKER-kokoonpanoksi, joka toimii missä vain Docker-kykenevällä alustalla ja jopa ilman Internet-online-vaatimusta. Tähän työhön tarvitsemme siis DOCKER-asiantuntijaa.

Osaamistaustan teknologiavaatimukset:

•       Valmis Docker-osaaminen (Monikomponenttisovellus, joka ei ole alun perin tehty DOCKER-käyttöön pitäisi toteuttaa ja migratoida sinne järkevästi)
•       NodeJs-osaaminen  (Javascript)
•       Microsoft .NET Framework-osaaminen ( C# ), vähintään perustiedot
•       Linux OS (!) ja Windows OS osaaminen (sw deployment ja palveluprosessien toiminta, käyttöoikeudet jne kannalta vähintään)
•       IP-tekniikka ja reititys, vähintään perustiedot
•       WEB-kehitys (HTML5, Javascript, CSS3, HTTP/REST )

Eduksi katsotaan:
•       Pilvipalveluiden tekniikat, Virtuaalikoneet, Microservices -osaaminen
•       Jenkins CI
•       Tietokannat (MongoDB, MySQL, SQL Server, time-series-kannat).
•       Advanced IP routing/traffic:   ProxyARP, Bridge, VLAN, QoS, VRRP …
•       Angular
•       ASP.NET / C#
•       C/C++
•       Ymmärrys sulautetuista laitteista
•       Protokollaosaaminen laitehallinnasta ja SCADA/automaatiojärjestelmistä (TCP/IP, UDP, SNMP, NETCONF, DNP3, IEC 104, …)

Jos emme kohtuudella löydä tekijää näillä spekseillä, niin toissijaisesti meitä kiinnostaa myös henkilö, jolla on vahva NodeJs- ja WEB-kehitysosaaminen, jolloin painotamme enemmän koodausosaamista näillä sektoreilla.

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:

Tavoitteet harjoittelun aikana:

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:

Koulutus:
– koulutus tai käytännön osaaminen

Kielitaito & ATK taidot:

Persoona:
– sopii Satelin tiimiin