Metalli-Piiroinen Oy

www.piiroinen.com
Tehdaskatu 28, 24100 SALO

Yhteyshenkilö:

Yrityksen toiminnan kuvaus:

Metallikalustevalmistaja

– Liikevaihto:    yli 5 M€
– Henkilöstö: n. 30
– Omistus:

Yrityksen kehittämistarve:
– Jälkilaskennan, kustannusseurannan ja tuottavuuden mittaaminen ja kehittäminen

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– Em. asioiden tekeminen tuotantojohtajan alaisuudessa

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– Saada em. asiat toimivaksi jatkuvaksi prosessiksi

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– Jatkuvan jälkilaskennantoimiminen on tavoite

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:
– teollisuuskokemusta,
– tuottavuuden seurannan osaamista,
– kustannuslaskennan ymmärrystä
– teknisten tuotteiden rakenteiden ymmärrys

Koulutus:
– sopiva

Kielitaito & ATK taidot:
– englanti, perus atk-taidot

Persoona:
– kykyä tulla toimeen ihmisten kanssa ja kestää ulkoista painetta joita mittaaminen aiheuttaa