Kynttilä-Tuote Oy

www.kynttila-tuote.fi
Kailinniituntie 6-8, 24800 Halikko

Yhteyshenkilö:

Yrityksen toiminnan kuvaus:

Valmistaa teollisesti erilaisia kynttilöitä, kuten hautakynttilöitä, öljykynttilöitä , ulkotulia, pöytäkynttilöitä, lyhtykynttilöitä ja lämpökynttilöitä

– Liikevaihto:    4,2 M€
– Henkilöstö:  17
– Omistus: Perheyritys

Yrityksen kehittämistarve:
– toiminnanohjausjärjestelmän jatkokehittäminen

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– taloushallinnon työt, toimistosihteeri

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– toiminnanohjausjärjestelmän jatkokehittäminen ja sen loppuunsaattaminen

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– Työtehtävissä onnistumisen perusteella.

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:
– Työkokemusta erilaisista taloushallinnon ja tietotekniikan töistä

Koulutus:
– liiketalouden tutkinto esim. tradenomi

Kielitaito & ATK taidot:
– sujuva englanninkielen taito, muut kielet katsotaan eduksi. Hyvät ATK-taidot, käytössä Visma Nova toiminnanohjausjärjestelmä

Persoona:
– sosiaalinen, oma-aloitteinen, työhön tarttuva, itseohjautuva, luotettava ja yrittäjähenkinen